Nastavení autentizace zařízení (Device Authentication Settings) vám umožňuje vybrat server Radius, který bude použit k autentizaci uživatele.

Konfigurace nastavení autentizace profilu:
 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle profilu, jehož nastavení autentizace chcete nakonfigurovat, nebo klikněte na odkaz k profilu a poté přejděte na kartu Zařízení (Device) .
 3. V oblasti Nastavení autentizace (Authentication Settings) z rozevíracího seznamu Server RADIUS (RADIUS Server) vyberte server Radius, který chcete použít k autentizaci.
  Poznámka: Nakonfigurujte server Radius v oblasti Služby autentizace (Authentication Services) na stránce Síťové služby (Network Services). Alternativně můžete konfigurovat novou autentizační službu vybráním možnosti Nová služba autentizace… (New Authentication Service…) z rozevírací nabídky Server RADIUS (RADIUS Server). Pokyny ke konfiguraci služeb autentizace naleznete v části Konfigurace služeb pro autentizaci.

Na úrovni zařízení Edge můžete zvolit přepsání nastavení autentizace nakonfigurovaných pro profil.

 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle zařízení Edge, u kterého chcete nastavení autentizace přepsat, nebo klikněte na odkaz k zařízení Edge a poté přejděte na kartu Zařízení (Device).
 3. V oblasti Nastavení autentizace (Authentication Settings) zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override) a oblast rozbalte.
 4. Z rozbalovací nabídky Server RADIUS (RADIUS Server) vyberte server Radius, který chcete použít k autentizaci.
 5. Z rozevíracího seznamu Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte rozhraní Edge, které je pro segment nakonfigurováno. Toto rozhraní je zdrojovým IP pro službu autentizace.
  Poznámka:
  • Výchozí hodnota je Auto, což umožňuje zařízení Edge automaticky vybrat dostupná rozhraní na globálním segmentu v určitém pořadí.
  • Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu obsahuje IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílového směru.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).