Řešení VMware SD-WAN HA lze nasadit v prostředí VMware ESXi s využitím podporovaných topologií.

Při nasazování řešení HA v prostředí VMware ESXi mějte na paměti následující omezení:

ESXi vSwitch – upozornění

  • Chyby odesílání nejsou propagovány přepínačem vSwitch, který je přímo připojen k virtuální VNF SD-WAN. Příklad: pokud dojde k výpadku fyzického adaptéru, zařízení VMware Edge uvidí linku v provozu a nedošlo by k převzetí služeb při selhání.
  • Přepínače vSwitch nepovolují možnost konfigurovat konkrétní sítě VLAN ve skupině portů. Pokud je vyžadována více než jedna síť VLAN, je třeba nakonfigurovat síť VLAN 4095. Toto povolí všechny sítě VLAN ve skupině portů.
    Poznámka: To neplatí pro linku br-HA, která nevyžaduje sítě VLAN.
  • Virtuální zařízení Edge, pokud pracuje v režimu vysoké dostupnosti, změní svou původní přiřazenou adresu MAC. Aby mohlo virtuální zařízení Edge přijímat rámce s jinou adresou MAC, než byla původně přiřazena, nastavte možnost Změny adresy MAC (MAC address changes) ve virtuálním přepínači na možnost Přijmout (Accept).
  • Chcete-li virtuálnímu zařízení Edge umožnit přijímat provoz v rámci linku br-HA s více cílovými adresami MAC, změňte nastavení zabezpečení ve skupině portů / virtuálním přepínači, aby se spustil v režimu Smíšený (Promiscuous).
Poznámka: Další informace o možnosti Změny adresy MAC (MAC address changes) a o režimu Provozní režim typu Smíšený (Promiscuous mode operation) najdete v tématu https://docs.vmware.com/cz/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-3507432E-AFEA-4B6B-B404-17A020575358.html.

Omezení vysoké dostupnosti VMware SD-WAN

  • Neexistuje žádný obecný způsob detekce selhání, který bude fungovat s veškerým hardwarem a virtuálními platformami a platformami uCPE.

Můžete povolit detekci ztráty signálu (LoS) a určit převzetí služeb při selhání HA. Další informace naleznete v tématu Detekce HA LoS na směrovaných rozhraních.

VMware SD-WAN podporuje při nasazování řešení HA VMware ESXi následující topologie:

Topologie 1: Starší verze HA s linkami WAN

Následující obrázek znázorňuje topologii se staršími verzemi HA a linkami sítě WAN, které byly připojeny přes odchozí připojení pomocí jediného fyzického adaptéru a jedné směrované nebo páteřní sítě LAN přes jediný fyzický adaptér.

Topologie 2: Rozšířené řešení HA s linkami WAN

Následující topologie znázorňuje rozšířené řešení HA se třemi linkami sítě WAN.

Topologie 3: Rozšířené řešení HA s druhotnými rozhraními

Následující obrázek znázorňuje rozšířené řešení HA s druhotnými rozhraními v rozhraních sítě WAN s ID sítě VLAN 4095 ve skupině portů.