Počínaje verzí 4.3.0 podporují virtuální zařízení Edge na rozhraní s vysokou dostupností funkci jedinečné adresy MAC.

Namísto generování běžné nebo sdílené virtuální adresy MAC v případě HA, používá tato vlastnost fyzickou adresu MAC pro hardwarová zařízení Edge a přiřazenou adresu MAC pro virtuální zařízení Edge.

Tato funkce je užitečná při použití distribuovaných přepínačů vSwitch vytvořených ve více hostitelích ESXi s přepínači, které je propojují.