Na úrovni Edge můžete přepsat nastavení Wi-Fi vysílání definovaná v rámci profilu označením pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override). Na základě modelu Edge a země nakonfigurované pro Edge vám nastavení Wi-Fi vysílání umožňuje vybrat rádiové pásmo a kanál podporované pro dané Edge.

Chcete-li přepsat nastavení Wi-Fi vysílání na úrovni Edge, proveďte následující kroky.

Požadavky

 • Před konfigurací rádiového pásma a kanálu Wi-Fi pro Edge je důležité nastavit správnou zemi pro Wi-Fi vysílání tak, aby nastavení vyhovovala místním požadavkům pro přenosy přes Wi-Fi. Ujistěte se, že je správná země provozu pro tento Edge nastavena v části Kontakt a umístění (Contact & Location) konfigurační stránky Přehled Edge (Edge Overview). Po aktivaci Edge se adresa vyplní automaticky. V případě potřeby však můžete adresu přepsat ručně.
  Poznámka: Zemi je třeba specifikovat pomocí dvouznakového kódu podle ISO 3166-1-alfa-2 (například US, DE, IN a tak dále).

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Zvolte Edge, jehož nastavení Wi-Fi vysílání chcete přepsat, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. V rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment) je ve výchozím nastavení vybrána možnost Globální segment [Řádný] (Global Segment [Regular]) . Pokud je to nutné, můžete z rozevírací nabídky vybrat jiný segment profilu.
 4. Přejděte do oblasti Nastavení Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio Settings) a zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 5. Vyberte rádiové pásmo v možnosti Pásmo (Band) pro rádiové frekvence podporované lokalitou Edge.
 6. Z rozevírací nabídky Kanál (Channel) vyberte rádiový kanál podporovaný lokalitou Edge.
  Poznámka: Voliče Pásmo (Band) a Kanál (Channel) zobrazují pouze podporovaná rádiová pásma a kanály pro nakonfigurované umístění Edge.
 7. Pokud chcete změnit umístění Edge, klikněte na možnost Přejít na přehled Edge pro změnu umístění Edge (Go to Edge Overview to Change Edge location). Otevře se stránka Přehled Edge (Edge Overview).
  1. V oblasti Kontakt a umístění (Contact & Location) klikněte na odkaz Aktualizovat umístění (Update Location), nastavte umístění Edge a klikněte na Uložit změny (Save Changes).
 8. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes). Nastavení Wi-Fi vysílání jsou pro vybraný Edge přepsána.
  Poznámka: Pokud pro Edge není nastavena země nebo je neplatná, bude rádiové Pásmo (Band) nastaveno na 2,4 GHz a Kanál (Channel) bude nastaven na Automaticky (Automatic).