Charakteristiky pravidel řízení můžete sledovat v závislosti na prioritách a datech o využití sítě přiřazené konkrétnímu Edge.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) > Edge > Provozní priorita (Business Priority) zobrazíte následující informace:

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky. Další informace o parametrech metriky naleznete v tématu Monitorování Edge.

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto pole Škálovat osu Y rovnoměrně (Scale Y-axis evenly). Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. V případě potřeby můžete tuto možnost vypnout.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro obchodní priority.