Můžete sledovat stav Edge a zobrazit podrobnosti o každém Edge, jako jsou linky WAN, nejčastější aplikace používané Edge, údaje o využití prostřednictvím síťových zdrojů a cílů provozu, provozní prioritu síťového provozu, systémové informace, podrobnosti o branách připojených k Edge a tak dále.

Monitorování podrobností Edge:

 1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Stránka Edge zobrazuje Edge spojené s podnikem.

  Stránka zobrazuje následující možnosti:

  • Tabulka Edge (Table of Edges)– uvádí všechny Edge zřízené v síti.
  • Vyhledávat (Search) – Zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů. Kliknutím na šipku rozevírací nabídky filtrujete zobrazení podle konkrétních kritérií.
  • Sloupce (Cols) – Klikněte a vyberte sloupce, které se mají zobrazit nebo skrýt. Ve výchozím nastavení se zobrazují informace o Edge a stavu.
  • Obnovit zobrazení (Reset View) – Kliknutím obnovíte výchozí nastavení zobrazení.
  • Obnovit (Refresh) – Kliknutím aktualizujete zobrazené informace na nejnovější údaje.
  • CSV – Kliknutím stáhnete všechna data do souboru ve formátu CSV.

Kliknutím na odkaz na Edge zobrazíte podrobnosti týkající se vybraného Edge. Kliknutím na příslušnou kartu zobrazíte odpovídající informace. Každá karta zobrazuje v horní části rozevírací seznam, který umožňuje vybrat konkrétní časové období. Na kartě se zobrazují podrobnosti o vybrané době trvání.

U každého Edge můžete zobrazit následující podrobnosti: