Provoz správy Orchestrator (Orchestrator Management Traffic) můžete nakonfigurovat tak, aby zařízení Edge přenášelo provoz do VMware SD-WAN Orchestrator.

Konfigurace provozu správy Orchestrator:

Procedura

  1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
  2. Klikněte na ikonu zařízení vedle zařízení Edge, u kterého chcete nakonfigurovat provoz správy Orchestrator (Orchestrator Management Traffic) nebo klikněte na odkaz Edge a poté přejděte na kartu Zařízení (Device).
  3. Přejděte dolů do oblasti Provoz správy Orchestrator (Orchestrator Management Traffic) a poté z rozevíracího seznamu Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte rozhraní Edge, které je pro segment nakonfigurováno. Toto rozhraní bude zdrojovou IP adresou pro zařízení Edge pro přenos provozu do VMware SD-WAN Orchestrator.

Výsledek

Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu bude mít IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílové směru.