Balíček zachytávání paketů shromažďuje data paketů v síti. Tyto soubory se používají při analýze vlastností sítě. Data můžete využít při ladění zařízení Edge.

Vygenerování sady PCAP pomocí nového uživatelského rozhraní:

 1. Na podnikovém portálu klikněte na záložku Diagnostika (Diagnostics).
 2. Klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic bundles) > Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle).
 3. V okně Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle), které se objeví, nakonfigurujte následující:

  Tabulka 1.
  Možnost Popis
  Cíl (Target) V rozevíracím seznamu vyberte cílové zařízení Edge. Pakety jsou shromažďovány z vybraného Edge.
  Rozhraní (Interface) V rozevíracím seznamu vyberte rozhraní nebo VLAN. Pakety jsou shromažďovány na vybraném rozhraní.
  Doba trvání (Duration) Vyberte čas v sekundách. Pakety jsou shromažďovány po vybranou dobu trvání.
  Důvod generování (Reason for Generation) Volitelně můžete zadat důvod generování balíčku.

V okně se spolu se stavem zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku.