Diagnostické svazky umožňují uživatelům shromažďovat všechny konfigurační soubory a soubory protokolu do konsolidovaného souboru ZIP. Data dostupná v diagnostických svazcích lze použít pro účely ladění.

Vygenerování a stažení diagnostických svazků pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator:

  1. Na podnikovém portálu klikněte na záložku Diagnostika (Diagnostics).
  2. Kliknutím na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) si vyžádejte následující svazky:

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Chcete-li stáhnout podrobnosti o vygenerovaných balíčcích, klikněte na možnost Další (More) > Stáhnout soubor CSV (Download CSV). Podrobnosti se stáhnou do souboru CSV.