Diagnostické svazky umožňují uživatelům operátora shromažďovat všechny konfigurační soubory a soubory protokolu do konsolidovaného souboru ZIP. Data dostupná v diagnostických svazcích lze použít pro účely ladění.

Vygenerování a stažení diagnostických svazků pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
  4. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
  5. Kliknutím na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) si vyžádejte následující svazky:
    Poznámka: Možnost Vyžádat diagnostický svazek (Request Diagnostic Bundle) je k dispozici pouze pro uživatele operátora. Pokud jste partnerským nebo podnikovým uživatelem, můžete požádat o balíček PCAP.

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Postup stažení souborů balíčků naleznete v tématu #GUID-E7FC1DEE-918D-44EA-A8DD-447AFEBBCFB1.

Postup odstranění souborů balíčků naleznete v tématu #GUID-F0FD265E-B493-4EF4-84AC-5BEDF01ADB14.

Chcete-li stáhnout podrobnosti o vygenerovaných balíčcích, klikněte na možnost Další (More) > Stáhnout soubor CSV (Download CSV). Podrobnosti se stáhnou do souboru CSV.