BFD na SD-WAN Edge můžete nakonfigurovat pro BGP.

Ve výchozím nastavení je BFD v sousedním zařízení BGP deaktivováno. BFD můžete aktivovat pro relaci protokolu BGP, abyste se přihlásili k odběru aktualizací relace BFD.

Aktivace BFD pro sousední zařízení BGP nevytvoří relaci BFD. Relaci BFD musíte explicitně nakonfigurovat. Viz téma Konfigurace BFD.

Následující postup popisuje, jak aktivovat BFD pro již nakonfigurovanou relaci BGP na Edge. Chcete-li konfigurovat nastavení BGP, pročtěte si téma Konfigurace protokolu BGP z Edge na sousedními směrovači spodní vrstvy.

Chcete-li aktivovat BFD pro BGP na partnerských branách, musíte být primární uživatel typu operátor. Další informace naleznete v oddílu Konfigurace předávání partnera (Configure Partner Handoff)Příručce operátora (Operator Guide)VMware SD-WAN .

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na Nastavení protokolu BGP (BGP Settings) a klikněte na možnost Upravit (Edit).
 4. V okně Editor protokolu BGP (BGP Editor) klikněte na možnost Zobrazit vše (View All) ve sloupci Další možnosti (Additional Options) pro sousední zařízení BGP a zaškrtněte pole Aktivovat BFD (Enable BFD). Ve verzi 4.3 můžete aktivovat odběr BFD pro více sousedních zařízení BGP, včetně sousedních směrovačů NSD. POZNÁMKA: Ve verzi 4.3 je nutné pro sousední zařízení NSD BGP nakonfigurovat více skoků jako více skoků pro relace BFD. Další informace o sousedních směrovačích NSD naleznete v tématu Konfigurace BGP se sousedy jinými než SD-WAN.
  Poznámka: Pro protokol BGP přes IPsec ze zařízení SD-WAN Edge není podporována relace BFD s jedním přeskokem.
 5. Nakonfigurujte další nastavení podle potřeby a klikněte na možnost OK.

Výsledek

Když aktivujete BFD pro nastavení BGP v profilu, nastavení se automaticky použije na Edge, které jsou asociovány s profilem. V případě potřeby můžete přepsat konfiguraci pro konkrétní Edge následujícím způsobem:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na Nastavení protokolu BGP (BGP Settings).
 4. Zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override) a můžete upravit nastavení protokolu BGP pro vybraný Edge.

Když sousední zařízení BGP obdrží aktualizaci, že relace BFD nefunguje, odpovídající relace BGP okamžitě padá a směru naučené prostřednictvím zařízení druhé strany BGP jsou vyprázdněny bez čekání na vypršení platnosti časovače keepalive.