VMware SD-WAN umožňuje konfigurovat relace BFD na detekci selhání směrů mezi dvěma propojenými entitami.

Konfigurace relace BFD:

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na možnost Pravidla BFD (BFD Rules) a přepněte přepínač do polohy Zapnuto (ON).
 4. Nakonfigurujte následující nastavení:
  1. Adresa druhé strany (Peer Address) – zadejte adresu IPv4 vzdáleného partnerského uzlu pro iniciaci relace BFD.
  2. Místní adresa (Local Address) – zadejte lokálně nakonfigurovanou IPv4 adresu pro naslouchací proces druhé strany. Tato adresa se používá k odesílání paketů.
   Poznámka: Můžete kliknout na kartu IPv6 a nakonfigurovat adresy IPv6 pro vzdálený uzel druhé strany a jeho naslouchací proces.
   U IPv6 podporují místní adresy a adresy druhé strany pouze následující formát:
   • Globální adresa unicast IPv6 (2001:CAFE:0:2::1)
   • Jedinečná místní adresa IPv6 (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  3. Více skoků (Multihop) – pokud chcete aktivovat více skoků pro relaci BFD, zaškrtněte toto políčko. Zatímco BFD na Edge a bráně přímo připojené relace BFD podporuje, partnery BFD ve spojení s víceskokovými sousedními zařízeními BGP musíte nakonfigurovat. Možnost víceskokového BFD podporuje tento požadavek.
   Poznámka: Funkce více skoků musí být aktivována pro relace BFD pro sousedy NSD BGP.
  4. Rozpoznat multiplikátor (Detect Multiplier) – zadejte multiplikátor doby detekce. Interval vzdáleného přenosu se vynásobí touto hodnotou, aby se určil časovač detekce ztráty spojení. Rozsah je 3 až 50, přičemž výchozí hodnota je 3.
  5. Interval příjmu (Receive Interval) – zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém systém může přijímat kontrolní pakety ze zařízení druhé strany BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
  6. Interval přenosu (Transmit Interval) – zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém lokální systém může odesílat kontrolní pakety BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
 5. Kliknutím na ikonu Plus (+) přidáte podrobnosti pro více partnerských zařízení.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Když konfigurujete pravidla BFD pro profil, pravidla se automaticky použijí na Edge, které jsou asociovány s profilem. V případě potřeby můžete přepsat konfiguraci pro konkrétní Edge následujícím způsobem:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na možnost Pravidla BFD (BFD Rules).
 4. Zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override) a můžete upravovat nastavení konfigurace BFD pro vybraný Edge.

Jak pokračovat dále

VMware SD-WAN podporuje konfiguraci BFD pro BGP a OSPF.