Postup registrace pro funkci automatické aktivace zařízení Edge:

Požadavky

  • Jako podnikový primární uživatel se ujistěte, že máte platný identifikátor odběru (SID), který jste obdrželi při rezervaci příkazů pro službu Secure Access Service Edge (SASE). Pokud nemáte platné SID, obraťte se na VMware zákaznickou podporu.
  • K úspěšnému dokončení nabízené aktivace je nutné odchozí připojení k internetu přes protokol DHCP.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Nastavení služby (Service Settings) > Automatická aktivace zařízení Edge (Edge Auto-activation).
  2. Klikněte na možnost Vyžádat automatickou aktivaci (Request Auto Activation). Zadejte ID odběru (SID) (Subscription ID (SID)) a poté klikněte na tlačítko Vyžádat automatickou aktivaci (Request Auto-Activation) v dolní části vyskakovacího okna.
    Poznámka: Zadání ID odběru (SID) (Subscription ID (SID)) je povinné pouze při prvním přihlášení. K Automatické aktivaci Edge (Edge Auto-activation) můžete přistupovat až po úspěšném ověření SID. Proces ověření může trvat 3 až 5 dní. Pokud zadáte nesprávné SID, musíte kontaktovat tým zákaznické podpory, abyste ho mohli změnit.

Jak pokračovat dále

Je nutné přiřadit profil a licenci k zařízením Edge. Pokyny naleznete v tématu Přiřazení profilu a licence zařízením Edge v novém uživatelského rozhraní systému Orchestrator.