Přiřazení profilu a licence k zařízení Edge:

Požadavky

Ujistěte se, že jste se zaregistrovali pro funkci automatické aktivace zařízení Edge, abyste mohli zobrazit seznam zařízení Edge na stránce Dostupný sklad (Available Inventory). Pokyny naleznete v tématu Registrace pro automatickou aktivaci zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Procedura

 1. V podnikovém portálu Enterprise klikněte na tlačítko Nastavení (Settings) a poté v levé nabídce klikněte na možnost Automatické aktivace Edge (Edge Auto-activation).
  Zobrazí se stránka Automatické aktivace Edge (Edge Auto-activation).
 2. Na kartě Dostupné zásoby (Available Inventory) se zobrazuje seznam nepřiřazených zařízení Edge se sériovým číslem a modelem.
  Poznámka: Pouze zařízení Edge, která vám byla odeslána po úspěšném dokončení procesu registrace, se zobrazí na kartě Dostupný sklad (Available Inventory). Ujistěte se, že SID, které vám bylo přiřazeno, bude použito ve všech vašich budoucích objednávkách, aby se inventář správně projevil.
 3. Vyberte požadované zařízení Edge a klikněte na možnost Assign (Přiřadit). Objeví se okno Přiřazení Edge (Edge Assignment):
 4. Z rozevíracích seznamů Profil (Profile)Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte požadovaný profil a licenci, kterou chcete přiřadit všem zařízením Edge v inventáři. Můžete se rozhodnout, že tato nastavení pro konkrétní zařízení Edge přepíšete výběrem příslušného profilu a licence v tabulce.
 5. Klikněte na tlačítko Přiřadit (Assign).
  Na kartě Přiřazený inventář (Assigned Inventory) se zobrazí zařízení Edge, kterým jste přiřadili profil a licenci. Stav skladu (Inventory State) pro přiřazená zařízení Edge bude Přiřazeno zákazníkovi (Assigned to Customer)Stav Edge (Edge State) bude zobrazen jako Čeká na vyřízení (Pending).
 6. Následují další možnosti dostupné na stránce Automatická aktivace zařízení Edge (Edge Auto-activation):
  Možnost Popis (Description)
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu na stránce. Pomocí možnosti rozšířeného vyhledávání můžete zúžit výsledky vyhledávání.
  Stáhnout CSV (Download CSV) Kliknutím stáhnete seznam zařízení Edge ve formátu aplikace Excel.
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím obnovíte stránku a zobrazíte nejaktuálnější data.

Jak pokračovat dále

Aktivujte přiřazená fyzická zařízení Edge a připojte je k internetu, aby byly přesměrovány do nástroje SD-WAN Orchestrator, kde jsou automaticky aktivovány. Po aktivaci zařízení Edge se Stav Edge (Edge State) na kartě Přiřazený sklad (Assigned Inventory) změní z možnosti Čeká na vyřízení (Pending) na Activated (Aktivováno).