Můžete zobrazit podrobnosti o systémovém využívání sítě pro konkrétní Edge.

Zobrazení podrobností o systému:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edge.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Systém (System).

Výsledek

Na kartě Systém (System) se zobrazují podrobnosti o systémovém využití sítě vybraným Edge.

Stránka zobrazuje grafické znázornění podrobností o použití následujících parametrů po dobu vybraného časového období spolu s minimální, maximální a průměrnou hodnotou.

  • Procento CPU (CPU Percentage) – procento využití procesoru.
  • Teplota jádra procesoru (CPU Core Temperature) – teplota jádra procesoru Edge.
  • Využití paměti (Memory Usage) – procento využití paměti.
  • Počty toků (Flow Counts) – počet toků provozu.
  • Ztráty v předávací frontě (Handoff Queue Drops) – Počet paketů zahozených kvůli nadměrnému přiřazení zdrojů Edge.
  • Počet tunelů (Tunnel Count) – počet relací tunelových propojení.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.