Pokud jste uživatel operátora, v podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Pokud jste partnerským nebo podnikovým uživatelem, klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) > Zachytávání paketů (Packet Capture).

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně.

Chcete-li stáhnout vygenerovaný balíček, klikněte na odkaz Dokončit (Complete) nebo vyberte balíček a klikněte na možnosti Akce (Action) > Stáhnout diagnostický balíček (Download Diagnostic Bundle). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.

Stažený balíček můžete předat pracovníkovi podpory VMware pro účely ladění.