SD-WAN Orchestrator umožňuje konfigurovat výstrahy, které pomáhají upozornit operátory, podnikové administrátory nebo jiné zaměstnance podpory na vzniklé události. Výstrahy a oznámení můžete konfigurovat pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni jako uživatel s oprávněním pracovníka zákaznické podpory, můžete výstrahy a další objekty zobrazit, ale nemůžete je konfigurovat.
V podnikovém portálu klikněte na možnost Nastavení služby (Service Settings) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications). Objeví se obrazovka Konfigurace výstrah (Alert Configuration).

Informace o konfiguraci výstrah naleznete v tématu Konfigurace výstrah.

Informace o konfiguraci depeší SNMP naleznete v tématu Konfigurace depeší SNMP.

Informace o konfiguraci webhooků naleznete v tématu Konfigurace webhooků.