Stránka Výstrahy (Alerts) v okně Konfigurace výstrah (Alert Configuration umožňuje vybrat události, pro které je nutné výstrahy odeslat. Můžete také přidat a upravit kontaktní údaje existujících uživatelů-správců.

Výstrahy jsou odesílány jak týmu operátorů, který spravuje kompletní SD-WAN Orchestrator, tak zákazníkům. Výstrahy, které odejdou operátorům, se nazývají výstrahy před oznámením (Pre-Notification Alerts), protože jsou odesílány okamžitě. Výstrahy zákazníkům nebo podniku jsou zpožděné podle nastavení administrátorem podniku. Například výstraha v případě výstrahy Linka mimo provoz (Link Down) může odejít do cílů nakonfigurovaných operátorem a do cílů nakonfigurovaných zákazníkem. Předpokládejme, že linka je mimo provoz po dobu jedné minuty a zákazník nakonfiguruje zpoždění pro výstrahu Linka mimo provoz (Link Down) na 2 minuty. Pokud je pro tuto linku povolena výstraha před oznámením, Orchestrator odešle operátorovi výstrahu Linka mimo provoz (Link Down), avšak zákazník výstrahu neobdrží, protože byla aktivní po kratší než zákazníkem nastavenou dobu.

Procedura

 1. V okně Konfigurace výstrah (Alert Configuration) se ve výchozím nastavení zobrazí stránka Výstrahy (Alerts).
 2. V části Incident se zobrazují následující události.
 3. Zaškrtnutím políček podle potřeby zadejte odpovídající prodlevu oznámení v minutách.
  Poznámka:
  • Přepínač Zapnuto/vypnuto (On/Off) se automaticky nastaví na hodnotu Zapnuto (On), pokud jsou vybrány všechny události.
  • Více informací zobrazíte přejetím nad ikonou informací vedle události.
  • Událost EDIT_ALERT_CONFIGURATION můžete použít k zaznamenání změn v konfiguracích podnikových výstrah.
 4. V sekci Oznámení (Notifications) rozbalte E-mail/SMS (Email/SMS) a zobrazte kontaktní údaje existujících uživatelů-správců.
 5. Zobrazí se následující kontaktní údaje:
  Možnost Popis (Description)
  Název (Name) Toto pole se automaticky vyplní na základě konfigurovaných správců.
  Role Zobrazí roli odpovídajícího uživatele-správce.
  E-mailová adresa (Email Address) Zobrazí e-mailovou adresu odpovídajícího uživatele-správce.
  Telefonní číslo (Phone No) Zobrazí telefonní číslo odpovídajícího uživatele-správce.
  E-mail (Email) Aktivujte přepínač, aby bylo odesláno e-mailové oznámení na e-mailovou adresu uživatele-správce.
  SMS Aktivujte přepínač, aby bylo odesláno SMS oznámení na mobilní číslo uživatele-správce.
  Poznámka: Možnost je k dispozici pouze, pokud má uživatel-správce platné telefonní číslo.
  Ověřit (Verify) Klikněte pro ověření e-mailové adresy nebo telefonního čísla uživatele.
 6. K dispozici jsou následující další možnosti:
  Možnost Popis
  Přidat příjemce (Add Receiver) Po kliknutí na tuto možnost se vytvoří nový řádek pro uživatele-správce. Zadejte jméno a telefonní číslo.
  Přidat více e-mailů (Add Multiple Emails) Po kliknutí na tuto možnost můžete přidat více e-mailových adres uživatele-správce. E-mailové adresy musí být přidány do seznamu odděleného čárkami.
  Odstranit (Delete) Klikněte na tuto možnost, chcete-li odstranit všechny kontaktní údaje vybraného uživatele-správce.
 7. Rozbalte možnost Nakonfigurovaní hostitelé (Configured Hosts) v části Vybrat nakonfigurované cíle depeše SNMP (Select Configured SNMP Trap Destination(s)), abyste zobrazili nakonfigurované depeše SNMP. Pomocí rozbalovací nabídky můžete vybrat jednu nebo více depeší.
  Poznámka: Pokud není nakonfigurována žádná depeše SNMP, v této části se zobrazí odkaz na stránku Depeše SNMP (SNMP Traps).
 8. Rozbalte možnost Nakonfigurovaná adresa URL (Configured URL) v části Vybrat nakonfigurované webhooky (Select Configured Webhooks), abyste zobrazili nakonfigurované webhooky. V rozevíracím seznamu můžete vybrat jeden nebo více webhooků.
  Poznámka: Pokud není nakonfigurován žádný webhook, v této části se zobrazí odkaz na stránku Webhooky (Webhooks).
 9. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).