Jako podnikový administrátor můžete na úrovni Edge přepsat nastavení NetFlow definovaná v profilu zaškrtnutím pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Zvolte Edge, jehož nastavení NetFlow chcete přepsat, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Pro vybraný Edge se otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. Z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment) vyberte segment profilu pro konfiguraci nastavení NetFlow (Netflow Settings).
 4. Přejděte do oblasti Nastavení NetFlow (Netflow Settings) a zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 5. Zaškrtněte pole NetFlow aktivována (Netflow Enabled).
  Na úrovni Edge bude pole ID observace (Observation ID) automaticky vyplněno 8bitovým ID segmentu a 24bitovým ID Edge a nebude ho možné upravit. ID observace je jedinečné pro exportní proces podle segmentů na podnik.
 6. Přepište informace o kolektoru, filtru a exportním intervalu NetFlow zadané v profilu podle kroku 4 v tématu Konfigurace nastavení NetFlow pro Profily.
 7. Z rozevírací nabídky Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte rozhraní Edge nakonfigurované v segmentu jako zdrojové rozhraní a vyberte zdrojovou IP adresu pro pakety NetFlow.

  Ujistěte se, že jste jako zdrojové rozhraní ručně vybrali rozhraní jiné než WAN Edge (Rozhraní zpětné smyčky (Loopback Interfaces) / VLAN / Směrované (Routed) / Podřízené rozhraní (Sub-Interface)) s povoleným příznakem „Oznamovat (Advertise)“. Pokud je zvolena možnost žádné (none), Edge automaticky zvolí jako zdrojové rozhraní pro daný kolektor rozhraní LAN, které má z odpovídajícího segmentu povoleny příznaky „UP“ a „Oznamovat (Advertise)“. Pokud Edge nemá rozhraní, která mají povoleny příznaky „UP“ a „Oznamovat (Advertise)“, zdrojové rozhraní nebude vybráno a pakety Netflow nebudou vygenerovány.

  Poznámka:

  Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu bude mít IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílové směru.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Poté, co aktivujete NetFlow na síti Zařízení VMware SD-WAN Edge, bude pravidelně odesílat zprávy na nakonfigurovaný kolektor. Obsah zpráv je definován pomocí šablon IPFIX. Další informace o šablonách naleznete v tématu Šablony IPFIX.