Pro adresy IPv6 můžete aktivovat některá nastavení konfigurace globálně.

Postup aktivace globálního nastavení pro IPv6:

 1. Na podnikovém portálu klikněte na záložku Konfigurace (Configure).
 2. V okně Konfigurovat (Configure) klikněte na možnost Profily (Profiles) > Globální IPv6 (Global IPv6).
 3. Následující nastavení můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí posuvného prvku. Ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti deaktivovány.
  Možnost Popis (Description)
  Provoz IPv6 Povoluje veškerý provoz IPv6 v síti
  Typ záhlaví směrování 0 – Pakety Umožňuje pakety typu 0 záhlaví směrování. Deaktivujte tuto možnost, abyste zabránili potenciálnímu útoku DoS, který zneužije pakety záhlaví směrování IPv6 0.
  Vynutit ověření záhlaví rozšíření Umožňuje zkontrolovat platnost záhlaví rozšíření IPv6.
  Vynutit kontrolu pořadí záhlaví rozšíření Umožňuje zkontrolovat pořadí záhlaví rozšíření IPv6.
  Zahodit a protokolovat pakety pro vyhrazená pole RFC Umožňuje odmítnout a protokolovat síťové pakety, pokud je zdrojová nebo cílová adresa síťového paketu definována jako IP adresa vyhrazená pro budoucí definici.
  Nedosažitelné zprávy do cíle ICMPv6 Generuje zprávy pro pakety, které nejsou dosažitelné do cíle IPv6 ICMP.
  Zpráva o překročení času ICMPv6 Generuje zprávy, když byl paket odeslaný protokolem IPv6 ICMP zahozen, protože byl zastaralý.
  Zpráva o problému parametru ICMPv6 Generuje zprávy, pokud zařízení nalezne problém s parametrem v záhlaví IPv6 protokolu ICMP.

Ve výchozím nastavení jsou konfigurace použity na všechna zařízení Edge přidružená k profilu. Pokud je to požadováno, můžete nastavení pro každé Edge upravit kliknutím na možnost Potlačit (Override) na stránce Konfigurovat (Configure) > Edges.