Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných síťových službách pro podnik.

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services). Můžete zobrazit podrobnosti konfigurace následujících síťových služeb: