Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných VNF Edge a o stavu VM.

Zobrazení VNF Edge:

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) > VNF Edge (Edge VNFs).

Na kartě VNF Edge (Edge VNFs) se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných VNF. Konfigurace VNF na Edge je popsána v tématu Konfigurace služeb zařízení Edge.

Na stránce se zobrazují následující podrobnosti: Název služby VNF (Name of the VNF Service), Počet Edge, které používají VNF (Number of Edges that use the VNF) a Stav VM (VM status).

Kliknutím na VNF zobrazíte odpovídající podrobnosti o nasazení VNF Edge.