Spuštěním testů vzdálené diagnostiky můžete zobrazit protokoly relací IPv6 a použít informace z protokolů pro účely řešení potíží.

Spuštění testů pro IPv6:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).
 2. Stránka Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje všechny aktivní Edge.
 3. Vyberte Edge, jehož potíže chcete řešit. Edge přejde do živého režimu a zobrazí všechny možné testy vzdálené diagnostiky (Remote Diagnostics), které můžete na Edge spustit.
 4. Při řešení potíží s IPv6 přejděte na následující části a spusťte testy:
  • IPv6 Vymazat mezipaměť ND (IPv6 Clear ND Cache) – Spuštěním tohoto testu vymažete mezipaměť z ND pro vybrané rozhraní.
  • Výpis tabulky IPv6 ND (IPv6 ND Table Dump) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte podrobnosti o adrese IPv6 tabulky ND (Neighbor Discovery).
  • Výpis tabulky IPv6 RA (IPv6 RA Table Dump) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte podrobnosti o adrese IPv6 tabulky RA.
  • Výpis tabulky směrování IPv6 (IPv6 Route Table Dump) – Spuštěním tohoto testu zobrazíte obsah tabulky směrování IPv6.
  • Test Ping IPv6 (Ping IPv6 Test) – Z rozevírací nabídky vyberte segment, zadejte zdrojové rozhraní a cílovou adresu IPv6. Kliknutím na možnost Spustit (Run) odešlete příkaz ping na zadaný cíl ze zdrojového rozhraní a zobrazí se výsledky testu ping.

Další informace o vzdálené diagnostice naleznete v tématu Provádění testů vzdálené diagnostiky.