Tato část popisuje způsob konfigurace režimu viditelnosti.

O režimu viditelnosti

I když je sledování podle adresy MAC ideální řešení (poskytuje globální jedinečný identifikátor), v případě, že se mezi klientem a Edge nachází přepínač L3, je viditelnost omezena, protože Edge má přehled o MAC adrese přepínače, ale o MAC adrese zařízení ne. Proto jsou k dispozici dva režimy sledování (podle adresy MAC a nově i adresy IP). Pokud sledování podle adresy MAC není možné, použije se místo něj sledování podle adresy IP.

configure-profile-device-visbility-mode

Výběr režimu viditelnosti

Při výběru režimu viditelnosti (Visibility Mode) přejděte na kartu Konfigurovat > Profil (Configure > Profile). Klikněte na odkaz na profil a na kartu Zařízení (Device).

Přejděte dolů do části Režim viditelnosti (Visibility Mode) a vyberte některou z následujících možností:
 • Viditelnost podle adresy MAC (Visibility by MAC address)
 • Viditelnost podle adresy IP (Visibility by IP address)

Důležité informace o používání režimu viditelnosti

Při volbě vhodného režimu viditelnosti zvažte následující:

 • Při výběru možnosti Viditelnost podle adresy MAC (Visibility by MAC address):
  • Klienti se nachází za L2 SW
  • Zobrazí se adresa MAC, adresa IP a název hostitele klienta (dle okolností)
  • Statistiky se shromažďují na základě adresy MAC
 • Při výběru možnosti Viditelnost podle adresy IP (Visibility by IP address):
  • Klienti se nachází za L3 SW
  • Zobrazí se adresa MAC SW, adresa IP a název hostitele klienta (dle okolností)
  • Statistiky se shromažďují na základě adresy IP
Poznámka: Změny režimu viditelnosti nejsou disruptivní.

Ve výchozím nastavení režim viditelnosti zdědí zařízení Edge přidružené k profilu. Pokud budete chtít režim viditelnosti pro zařízení Edge nakonfigurovat, klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge. Klikněte na odkaz na zařízení Edge a na kartu Zařízení (Device). Přejděte dolů do části Režim viditelnosti (Visibility Mode) a výběrem možnosti Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override) zvolte režim viditelnosti pro vybrané zařízení Edge.