VNF zabezpečení můžete vložit do VLAN i do směrovaného rozhraní.

Požadavky

Ujistěte se, že jste vytvořili VNF zabezpečení a nakonfigurovali nastavení. Viz témata Konfigurace zabezpečení VNF bez HAKonfigurace VNF zabezpečení s vysokou dostupností.

Namapujte segmenty pomocí služeb VLAN a povolte vložení VNF do VLAN. Viz téma Definování segmentů mapování pomocí služeb VLAN.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
  2. Na stránce Edges klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
  3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na možnost Konfigurovat síť VLAN (Configure VLAN).
  4. Klikněte na odkaz Upravit (Edit) u VLAN, do které chcete vložit VNF.
  5. V okně VLAN vložte VNF do VLAN zaškrtnutím pole Vložení VNF (VNF Insertion). Tato volba umožňuje přesměrování přenášených dat z vybrané sítě VLAN do VNF.
  6. Klikněte na možnost Aktualizovat síť VLAN (Update VLAN).

Výsledek

V části Konfigurovat síť VLAN (Configure VLAN) se zobrazuje stav vložení VNF.

VNF můžete rovněž vložit do rozhraní nebo podřízených rozhraní vrstvy 3. Vložení přesměruje provoz z rozhraní nebo podřízených rozhraní vrstvy 3 do VNF.

Pokud se rozhodnete použít směrované rozhraní, ujistěte se, že je u daného rozhraní použit důvěryhodný zdroj a že je vypnuto překrytí WAN. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení rozhraní.