Pokud budete chtít získat přístup ke zdrojům vázaným na odběr služby Azure, musíte nejprve aplikaci přiřadit k roli. Obor můžete nastavit na úrovni odběru, skupiny zdrojů nebo konkrétních zdrojů. Oprávnění se dědí na nižší úrovně oboru.

Přiřazení role přispěvatele v oboru odběru:

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.

Procedura

 1. Klikněte na tlačítko Všechny služby (All Services) a vyhledejte možnost Odběry (Subscriptions).
 2. Ze seznamu odběrů vyberte ten, kterému chcete přiřadit svoji aplikaci. Pokud hledaný odběr nevidíte, použijte globální filtr odběrů (global subscriptions filter). Ujistěte se, že jste pro portál zvolili požadovaný odběr.
 3. Klikněte na tlačítko Řízení přístupu (IAM) (Access control (IAM)).
 4. Klikněte na tlačítko +přidat (+Add) > Přidat přiřazení role (Add role assignment).
  Otevře se dialogové okno Přidání přiřazení role (Add role assignment).
 5. Z rozevírací nabídky Role vyberte roli Přispěvatel (Contributor), kterou chcete aplikaci přiřadit.
  Pokud chcete aplikaci umožnit spouštět u instancí určité funkce, jako je reboot, startstop, doporučujeme uživatelům přiřadit k registraci aplikace roli Přispěvatel (Contributor).
 6. Z rozevírací nabídky Přiřadit přístup k (Assign access to) vyberte možnost Uživatel, skupina nebo hlavní služba Azure AD (Azure AD user, group, or service principal).
  Ve výchozím nastavení není aplikace Azure AD mezi dostupnými možnostmi uvedena. Aplikaci můžete najít a vybrat podle jejího názvu.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Výsledek

Aplikace je tímto přiřazena k roli přispěvatele a bude uvedena na seznamu uživatelů přiřazených k roli pro daný obor.

Jak pokračovat dále