Tato část popisuje způsob konfigurace zařízení profilu.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SD-WAN Orchestrator. Nebudete moci vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.

VMware nabízí nastavení zařízení v rámci profilu na kartě Zařízení (Device) (Konfigurovat > Profily > Zařízení (Configure > Profiles > Device)). Karta Nastavení zařízení (Device Settings) se používá k přiřazení segmentů, vytvoření sítí VLAN, konfiguraci rozhraní, konfiguraci nastavení DNS a konfiguraci nastavení autentizace. Další informace o segmentaci naleznete v tématu Konfigurace segmentů.