Aktivace Brána SD-WAN Gateway zajišťuje podporu pro rovinu dat i řídicí plochu. Ve verzi 3.2 přináší VMware funkci ve formě výhradního řadiče (přiřazení brány řadiče).

Byla zjištěna řada příkladů použití, kde musí Brána SD-WAN Gateway pracovat výhradně v režimu řadiče (tj. bez funkcí roviny dat). Dále tím umožníte odlišné škálování brány, protože zdroje obvykle vyhrazené pro zpracování paketů mohou být využity pro podporu zpracování řídicí plochy. Díky tomu můžete například zajistit podporu většího počtu souběžně používaných tunelů v řadiči než v případě využití tradiční brány. Obvyklé příklady použití najdete v následující části.

Příklad použití: Dynamické propojení větví s využitím různých partnerských bran

V tomto scénáři patří Edge 1 (E1) a Edge 2 (E2) v aplikaci Orchestrator do stejné podnikové sítě (jak ukazuje obrázek). Připojují se však k různým partnerským branám (obvykle proto, že se nachází v různých regionech). Z tohoto důvodu není využití dynamického propojení větví mezi E1 a E2 s použitím tradičního řešení možné. S využitím řadiče to ale možné je.

Počáteční tok dat

Jak můžete vidět na následujícím obrázku, při pokusu o přímou komunikaci mezi E1 a E2 vychází tok dat z privátní sítě, stejně jako v předchozích verzích kódu. Zároveň Edge upozorní řadič na probíhající komunikaci a vyžádají přímé spojení.

Dynamické tunelové propojení

Řadič odešle do obou Edge signál k vytvoření dynamického tunelu poskytnutím informace E1 umožňující připojení k E2 a naopak. Datový tok plynule přejde do nového dynamického tunelu, jakmile (a pokud) je navázán.

configure-profile-device-controller-gateway-use-case

Konfigurace brány jako řadiče

Pokud mají mít zákazníci možnost používat partnerské brány, operátor musí označit pole Povolit předání partnerů (Enable Partner Handoff) u požadované brány. Jakmile bude tato funkce k dispozici, na obrazovce s kartou Konfigurovat > Profily > Zařízení (Configure > Profiles > Device) uvidíte oblast Přiřazení řadiče (Controller Assignment).

Poznámka: Nejméně jedna brána ve fondu bran by měla fungovat jako brána v režimu „pouze řadič“.
  1. Přejděte na kartu Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) > Zařízení (Device).
  2. Přejděte níže do oblasti Přiřazení řadiče (Controller Assignment). configure-profile-device-controller-assignment-area
  3. V oblasti Přiřazení řadiče (Controller Assignment) klikněte na tlačítko Vybrat brány (Select Gateways).
  4. V dialogovém okně Vyberte řadiče pro globální segment (Select Controllers for Global Segment) přesuňte řadiče z oblasti Dostupné (Available) do Vybrané (Selected).configure-profile-device-select-controllers-dialog
  5. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).

    Informace v oblasti Přiřazení řadiče (Controller Assignment) se aktualizují.

    configure-profile-device-controller-assignment-area-updated