Možnost Podniková nastavení (Enterprise Settings) vám umožňuje konfigurovat obecné informace, nastavení ochrany osobních údajů a kontaktní údaje podnikového zákazníka.

Na portálu operátora klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.

Klikněte na možnost Zákazníci a partneři (Customers & Partners) a v levé nabídce klikněte na možnost Monitorování zákazníků (Monitor Customers).

Vyberte zákazníka ze seznamu a klikněte na možnost Globální nastavení (Global Settings) > Podniková nastavení (Enterprise Settings).

Obecné informace

Zadejte následující obecné informace pro podnikové nastavení:

Možnost Popis (Description)
Název (Name) Zadejte Název (Name) nového zákazníka.

Jedná se o povinné pole.

Číslo účtu (Account Number) Zadejte Číslo účtu (Account Number) pro zákazníka. Přidejte společný identifikátor zákazníka.
Logické ID Zobrazí se logické ID (Logical ID). Systém Orchestrator je používán sadou webových rozhraní API, která používá tento globálně jedinečný identifikátor.
Doména (Domain) Zadejte podrobnosti domény (Domain). Doménu lze použít k aktivaci autentizace SSO pro systém Orchestrator a k zapnutí služby Edge Network Intelligence. Po nastavení neměňte doménu, protože to by mohlo ovlivnit integraci Edge Network Intelligence se systémem Orchestrator.
Popis (Description) Zadejte popis nového zákazníka.

Nastavení ochrany osobních údajů

Nastavení ochrany osobních údajů nabízí administrátorům úplnou kontrolu nad aktivací a deaktivací přístupu.

 • Přístup k podpoře pro partnery (Partner Support Access)
  • Povolit přístup k podniku (Allow Access to Enterprise) – pomocí přepínacího tlačítka můžete aktivovat a deaktivovat přístup k zobrazování a správě podnikových uživatelů, autentizaci uživatelů a statistiku provozu podle jednotlivých uživatelů.
  • Povolit přístup k citlivým datům (Allow Access to Sensitive Data) – pomocí přepínacího tlačítka aktivujete a deaktivujete přístup k zobrazení hesel konfigurace partnerů MSP AE ve formě prostého textu.
 • Přístup k podpoře operátora (Operator Support Access)
  • Povolit přístup k podniku (Allow Access to Enterprise) – pomocí přepínacího tlačítka aktivujete a deaktivujete přístup k zobrazení, konfiguraci a řešení potíží pro systém Orchestrator a zařízení Edge daného podniku. Z bezpečnostních důvodů nelze zobrazit údaje umožňující identifikaci uživatele.
  • Povolit přístup k citlivým datům (Allow Access to Sensitive Data) – pomocí přepínacího tlačítka aktivujete a deaktivujete přístup k zobrazení hesel konfigurace partnerů MSP AE ve formě prostého textu.
  • Povolit přístup ke správě uživatelů (Allow User management access) – pomocí přepínacího tlačítka aktivujete a deaktivujete přístup k nastavením správy uživatelů, včetně vytváření uživatelů a resetování hesel. Pro zvýšení bezpečnosti má uživatel přístup k zobrazení všech informací, které lze identifikovat.
 • Připojení PCI systému SD-WAN
  • Připojení PCI systému SD-WAN (SD-WAN PCI) – pomocí přepínacího tlačítka aktivujete a deaktivujete přístup k citlivým datům zákazníka, včetně PCAP na zařízeních Edge a branách.

Obchodní kontaktní údaje zákazníka

Vyplňte kontaktní údaje na primární osobu z vaší společnosti, na kterou se můžete obrátit ohledně licencí, obchodních zpráv, logistiky, doručování a bezzásahového zajišťování.

Primární podnikový kontakt (Primary Business Contact)

Zadejte následující kontaktní údaje osoby:

Možnost Popis
Jméno kontaktu (Contact Name) Zadejte Jméno kontaktu (Contact Name) osoby.
Kontaktní e-mail (Contact Email) Zadejte Kontaktní e-mail (Contact Email) osoby.
Telefon (Phone) Z rozevíracího seznamu zvolte kód země a zadejte Telefon (Phone).
Mobilní telefon (Mobile Phone) Z rozevíracího seznamu zvolte kód země a zadejte Mobilní telefon (Mobile Phone) .

Primární umístění podniku (Primary Business Location)

Zadejte následující údaje o pracovním umístění osoby:

Možnost Popis
Řádek adresy 1 Zadejte Řádek adresy 1 (Address Line 1) primárního podnikového umístění.
Řádek adresy 2 Zadejte Řádek adresy 2 (Address Line 2) primárního podnikového umístění.
Město Zadejte název pro Město (City) primárního podnikového umístění.
Stát/Provincie/Region Zadejte Stát/Provincie/Region (State / Province / Region) primárního podnikového umístění.
PSČ Zadejte PSČ (Zip/Postcode) primárního podnikového umístění.
Země/oblast Zadejte název Země (Country) primárního podnikového umístění.