Možnost Administrace (Administration) v podnikovém portálu umožňuje nakonfigurovat nastavení systému, autentizační informace, vytvářet uživatele – administrátory a spravovat licence Edge.

V podnikovém portálu kliknutím na možnost Administrace (Administration) nakonfigurujte tyto parametry:
  • Nastavení systému (System Settings) – Konfigurace informací o uživateli a podnikové autentizace. Viz téma Nastavení systému.
  • Administrátoři (Administrators) – Vytváření nebo změny administrátorů s různými oprávněními role. Viz téma Správa uživatelů – administrátorů.
  • Licence nástroje Edge (Edge Licensing) – Zobrazení a generování hlášení o licencích Edge. Viz téma Licence nástroje Edge.