SNMP představuje běžně používaný protokol pro monitorování sítě. MIB je databáze přidružená k protokolu SNMP a umožňuje správu entit. Protokol SNMP je možné aktivovat výběrem požadované verze protokolu SNMP způsobem popsaným v následujících krocích.

Než začnete: (Before you begin:)
 • Pokud budete chtít stáhnout databázi MIB Zařízení SD-WAN Edge, přejděte na obrazovku Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostic) (Testování a řešení potíží > Vzdálená diagnostika (Test & Troubleshooting > Remote Diagnostics)) a spusťte databázi MIB pro Zařízení SD-WAN Edge. Výsledky zkopírujte a vložte do místního počítače.
 • Nainstalujte všechny databáze MIB, které VELOCLOUD-EDGE-MIB vyžaduje v klientském hostiteli, včetně následujících: SNMPv2-SMI, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, INET-ADDRESS-MIB, IF-MIB, UUID-TC-MIB a VELOCLOUD-MIB. Všechny výše zmíněné MIB jsou dostupné na stránce Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).
Podporované databáze MIB (Supported MIBs)
 • SNMP MIB-2 – systém
 • SNMP MIB-2 – rozhraní
 • VELOCLOUD-EDGE-MIB
Postup konfigurace nastavení SNMP na úrovni profilu: (Procedure to Configure SNMP Settings at Profile Level:)
 1. Zajistěte si soubory VELOCLOUD-EDGE-MIB z obrazovky Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostic).
 2. Nainstalujte všechny databáze MIB, které VELOCLOUD-EDGE-MIB vyžaduje. (Další informace naleznete v části „Než začnete“.)
 3. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).

  Otevře se obrazovka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).

 4. Zvolte profil, pro který chcete nastavení SNMP upravit, a klikněte na ikonu Zařízení (Device) pod sloupcem Zařízení.

  Otevře se obrazovka Konfigurace profilů (Configuration Profiles) pro vámi zvolený profil.

 5. Přejděte níže do oblasti Nastavení SNMP (SNMP Settings). Na výběr máte ze dvou verzí: v2c nebo v3.
 6. Při konfiguraci SNMP v2c, postupujte podle níže uvedených kroků:
  1. Zaškrtněte políčko v2c.
  2. Do textového pole Port zadejte požadovaný port. Výchozí nastavení je 161.
  3. Do textového pole Komunita (Community) zadejte slovo nebo číselnou sekvenci, která bude fungovat jako „heslo“ pro přístup k agentovi SNMP.
   Poznámka: Počínaje verzí 4.5 již není podporováno použití speciálního znaku „<“ v heslu. Pokud uživatelé používali znak „<“ ve svých heslech v předchozích verzích, musí jej odstranit, jinak se změny neuloží.
  4. V případě povolených IP adres:
   • Označením pole Libovolné (Any) povolíte přístup k agentovi SNMP všem IP adresám.
   • Pokud budete chtít přístup k agentovi SNMP omezit, zrušte označení pole Libovolné (Any) a zadejte IP adresy, kterým bude povolen přístup k agentovi SNMP.

   configure-profile-snmp-settings-v2c

 7. V případě konfigurace protokolu SNMP v3, která zajišťuje dodatečnou podporu zabezpečení, postupujte podle níže uvedených kroků:
  1. Do textového pole Port (Port) zadejte svůj port. Výchozí nastavení je 161.
  2. Do příslušných textových políček zadejte uživatelské jméno a heslo. Ujistěte se, že je heslo ochrany osobních údajů stejné jako heslo autentizace nakonfigurované na zařízení Edge.
   Poznámka: Počínaje verzí 4.5 již není podporováno použití speciálního znaku „<“ v heslu. Pokud uživatelé používali znak „<“ ve svých heslech v předchozích verzích, musí jej odstranit, jinak se změny neuloží.
  3. Pokud budete chtít přenos paketu zašifrovat, označte pole Ochrana osobních údajů (Privacy).
  4. Pokud jste zaškrtli pole Ochrana osobních údajů (Privacy), z rozevírací nabídky Algoritmus (Algorithm) zvolte možnost DES nebo AES.
   Poznámka: Algoritmus AES označuje AES-128.

  configure-profile-snmp-settings-v3

 8. Upravte nastavení brány firewall. Jakmile dokončíte úpravu nastavení protokolu SNMP, přejděte k nastavení brány firewall (Konfigurovat > Profily > Firewall (Configure >Profiles > Firewall)) a upravte nastavení brány firewall tak, aby umožnila použití vašeho nastavení protokolu SNMP.
Poznámka: Monitorování rozhraní SNMP není podporováno na rozhraních s povolenou DPDK ve verzích 3.3.0 a novějších.