Následující příklad popisuje počet připojených zařízení Edge. Doporučujeme držet počet tunelů pod doporučenou hodnotou, aby se tak snížilo zatížení procesoru a zkrátila se doba zotavení po restartu.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --list_edges 2
{
  "vceCount": 156
}
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Pokud se počet připojených zařízení Edge přiblíží k podporované hodnotě pro bránu, zákazníci by měli být přesunuti do alternativních bran, aby se tak snížil počet zařízení Edge. Pokud počet připojených Edge překročí podporovanou hodnotu pro bránu, měly by být tyto přesuny Edge do alternativních bran považovány za kritické.

Poznámka: Jedna Brána VMware SD-WAN Gateway podporuje maximálně 4 000 připojených Edge. Pokud dosáhnete tohoto limitu, budete potřebovat více bran ve fondu pro horizontální škálování.