Pomocí příkazů rozhraní příkazového řádku můžete kvůli zajištění optimálního výkonu ověřit kapacitu komponent brán a ujistit se, že konfigurované hodnoty nepřesahují podporované hodnoty.

Chcete-li získat další informace o kapacitě různých komponent a podporovaných hodnotách každé z nich, prohlédněte si detaily z následujícího odkazu: