Zatímco fronty předávání jsou ideálním způsobem pro monitorování z hlediska kapacity, může být užitečné a/nebo zajímavé sledovat také propustnost.

U mnoha poskytovatelů se monitorování propustnosti provádí na úrovni hypervizoru a je mimo rozsah brány.

Poskytovatele, kteří chtějí monitorovat na úrovni brány, mohou na následující příkladu sledovat, jak nechat vrátit počty bajtů RX a TX, provádět delta výpočty za určité období a měřit tak propustnost.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je funkce DPDK povolena.
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth0_pstat_ibytes -d vcgw.com
1895744358
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth0_pstat_obytes -d vcgw.com
1865866321
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth1_pstat_ibytes -d vcgw.com
33233362
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth1_pstat_obytes -d vcgw.com
29843320

Skutečná kapacita propustnosti se může lišit v závislosti na počtu připojených Edge, kombinaci šifrování a průměrné velikosti paketu. Fronty předávání nabízí jasný pohled na výkon brány ve vztahu k její kapacitě.

Podporovanou hodnotu maximální propustnosti naleznete v tématu: https://partners.velocloud.com/engage/vmware-sd-wan-performance-and-scale-datasheet/.