Telegraf je modulem plugin řízený serverový agent, který slouží ke shromažďování a odesílání metrik a událostí ze systémů. Telegraf lze nakonfigurovat pro sběr čítačů a statistik ze vstupního pluginu a pro odeslání dat do výstupního pluginu.

Pokud chcete integrovat Telegraf s bránami Brány SD-WAN Gateway za účelem shromažďování a exportování čítačů do pluginu třetí strany, prostudujte si téma Konfigurace integrace agenta Telegraf.