Primární uživatelé operátorů mohou vytvářet nové uživatele typu operátor. Uživatelské jméno SSH je pro uživatele vytvořeno automaticky.

V portálu operátora klikněte na položku Uživatelé operátorů (Operator Users).

Procedura

 1. Nové uživatele operátora můžete vytvořit kliknutím na možnost Nový operátor (New Operator) nebo Akce (Actions) > Nový operátor (New Operator).
 2. V okně Účet nového operátora (New Operator Account) zadejte následující údaje:
  1. Zadejte údaje o uživateli, jako je jeho uživatelské jméno, heslo, jméno, e-mail a telefonní čísla.
  2. Pokud jste v rámci Autentizace pro systém Orchestrator zvolili nativní režim autentizace, typ uživatele bude určen jako nativní. Pokud jste zvolili jiný způsob autentizace, můžete zvolit typ uživatele. Pokud vyberete jiného než nativního uživatele, možnost definovat heslo nebude k dispozici, protože se zdědí z režimu autentizace.
  3. Z rozevíracího seznamu Úroveň přístupu (Access Level) vyberte jednu z následujících možností:
   • Základní (Basic) – umožňuje uživateli provádět určité základní operace ladění, jako je ping, tcpdump, pcap, vzdálená diagnostika atd. Jedná se o výchozí hodnotu.
   • Oprávněná (Privileged) – uděluje uživateli přístup na kořenové úrovni k provádění všech základních operací ladění spolu s akcemi zařízení Edge, jako je restart, deaktivace, vynucené resetování a vypnutí. Kromě toho má uživatel přístup k prostředí Linux.
   Poznámka: Změnu výchozí hodnoty na Oprávněná (Privileged) mohou provést pouze primární uživatelé typu operátor.
  4. V rozevíracím seznamu Role účtu (Account Role) zvolte uživatelskou roli. Jakmile vyberete roli, zobrazí se funkce síť a zabezpečení zvolené role spolu s popisem.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Údaje o uživateli budou dostupné na stránce Uživatelé operátorů (Operator Users).