Na stránce Uživatelé operátorů (Operator Users) naleznete seznam stávajících uživatelů typu operátor. Primární uživatel typu operátor může vytvořit nové uživatele typu operátor s různými oprávněními dle role a pro každého z nich nakonfigurovat tokeny API.

V portálu operátora klikněte na tlačítko Uživatelé operátorů (Operator Users) a upravte následující nastavení.

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

  • Nový operátor (New Operator) – vytvoří nové uživatele typu operátor. Viz téma Vytvoření nového uživatele typu operátor.
  • Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion) – fázuje uživatele operátora do systému Bastion Orchestrator.
  • Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) – odebere z produkčního Orchestratoru uživatele operátora
    Poznámka: Možnosti Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion)Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) jsou k dispozici pouze, když je funkce Bastion Orchestrator aktivována pomocí vlastnosti systému session.options.enableBastionOrchestrator.

    Další informace naleznete v příručce konfigurace Bastion Orchestrator dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

  • Modifikovat operátora (Modify Operator): modifikuje vlastnosti vybraného uživatele typu operátor. Vlastnosti můžete upravit také kliknutím na odkaz na uživatelské jméno. Viz téma Konfigurace uživatelů typu operátor.
  • Resetování hesla (Password Reset): pošle e-mail vybranému uživateli s odkazem pro resetování hesla.
  • Odstranit operátora (Delete Operator) – odstraní vybrané operátory.