Podle potřeby můžete profil operátora duplikovat a vytvořit tak jeho kopii.

V portálu operátora klikněte na položku Profily operátorů (Operator Profiles).

  1. Vyberte profil, který chcete duplikovat, a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Duplikovat profil (Duplicate Profile).
  2. V okně Kopírovat profil operátora (Copy Operator Profile) upravte název a popis.

  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Kopii profilu najdete na stránce Profily operátorů (Operator Profiles).