Profil operátora se používá k určení síťového nastavení spravovaného v systému SD-WAN Orchestrator. Po vytvoření zákazníka nebo partnera jim můžete přiřadit profil operátora.

Od verze 5.1.0 mohou operátoři v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator nahrávat, upravovat nebo odstraňovat následující bitové kopie firmwaru a tovární bitové kopie:
 • Bitové kopie firmwaru platformy pro modely zařízení Edge 6X0 a 3X00 zařízení (3400/3800/3810)
 • Bitové kopie firmwaru modemu pro 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Tovární bitové kopie pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge
Poznámka: Operátoři mohou nahrát, modifikovat nebo odstraňovat bitové kopie programu pro všechna zařízení Edge z klasických uživatelských rozhraní nástroje Orchestrator i z nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Další informace naleznete v části Firmware platformy a tovární bitové kopie pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

 1. V portálu operátora klikněte na položku Profily operátorů (Operator Profiles). Na stránce Profily operátorů (Operator Profiles) se zobrazí dostupné profily.
  Poznámka: Profily operátorů, které obsahují zastaralé bitové kopie programu, jsou označeny za účelem informování uživatele, že vydání programu profilu obsahuje zastaralou bitovou kopii programu.
 2. Jako uživatel operátora můžete vytvořit nový profil operátora, duplikovat existující profil, upravit, odebrat nebo odstranit profil pomocí tlačítka Akce (Actions) v pravém horním rohu stránky Profily operátorů (Operator Profiles) takto:
  • Nový profil (New Profile) – vytvoří nový profil operátora. Viz téma Vytvoření nového profilu.
  • Duplikovat profil (Duplicate Profile) – vytvoří kopii profilu vybraného operátora. Viz téma Duplicitní profil operátora.
  • Modifikovat profil (Modify Profile) – umožňuje aktualizaci nastavení sítě ve vybraném profilu operátora. Viz téma Modifikace profilu operátora.
  • Odebrat profil (Remove Profile) – odebere vybraný profil operátora od všech přidružených partnerů a zákazníků.
  • Odstranit profil (Delete Profile) – odstraní vybrané profily.
   Poznámka: Není možné odstranit profil, který byl přiřazen zákazníkovi nebo partnerovi.
 3. Chcete-li aktualizovat profil operátora se zastaralou bitovou kopií programu prostřednictvím jiné bitové kopie programu, klikněte na odkaz na tento název profilu operátora. Zobrazí se stránka vybraného profilu operátora.

  Vydání 5.1.0 přináší operátorům funkce pro správu upgradů bitových kopií pro firmware platformy, firmware modemu a výchozí tovární nastavení. (V následující tabulce naleznete specifické požadavky zařízení.

  V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na zařízení a popis obou typů programu.
  Typ programu Požadavky zařízení Komponenty Edge, které budou aktualizovány
  Firmware modemu Pro vydání 5.1.0 a novější: 510-LTE (EDGE 510LTE-AE, EDGE510LTE-AP) a 610-LTE (EDGE610LTE-AM, EDGE61LTE-RW) Firmware nosiče a konfigurační soubory
  Firmware platformy

  Ve vydání 5.0.0 jsou podporována pouze zařízení Edge 6x0.

  Ve vydání 5.1.0 jsou podporovány také modely EDGE3400 / EDGE3800 / EDGE3810.
  • BIOS (systém základního vstupu/výstupu)
  • CPLD (komplexní programovatelné logiky zařízení)
  • PIC (programovatelné inteligentní výpočty)
  Výchozí tovární nastavení (MR): Edge 500, Edge 5X0, Edge 6X0 Pro vydání 5.0.0 a novější vydání: všechna zařízení Edge. Výchozí bitová kopie továrního nastavení bude aktualizována.
  Poznámka:
  • Je důležité nejprve aktualizovat verzi softwaru. Poté po dokončení aktualizujte firmware (platformy a/nebo modemu) a tovární nastavení. Neaktualizujte verzi softwaru, firmware a tovární nastavení současně.
  • U vydání před 5.0.0 bude aktualizace profilu operátora úspěšná, ale bitové kopie firmwaru se v nástroji Orchestrator nepoužijí. Nebudou generovány žádné události, protože nástroj Orchestrator nemá podporované vydání programu.
  • Ve vydání 5.0.0 a novějších vydáních bude aktualizace profilu operátora úspěšná a Orchestrator aktualizuje komponenty firmwaru a bitové kopie továrního nastavení.
  V následující tabulce naleznete matici kompatibility podporovaných obrázků pro podporovaná zařízení Edge.
  Tabulka 1. Podporované obrázky a matice kompatibility
  Řada zařízení Bitová kopie programu (řada zařízení) Firmware platformy (řada zařízení) Firmware modemu (řada zařízení) Tovární nastavení (řada zařízení)
  • EDGE 6x0
  • EDGE 6X0
  EDGE 6X0 610-LTE
  • EDGE 6X0
  EDGE 3x00
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  Edge 3X00 NA
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  510LTE
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  NA
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  Edge 5X0
  610-LTE
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  Operátor může vytvořit více různých profilů a vybrat profily s různými kombinacemi pro správu různých typů aktualizací firmwaru, které mají být aplikovány na SD-WAN Edge. Další informace naleznete v poznámkách níže.
  Poznámka:
  • Než může operátor aktualizovat a spravovat firmware platformy pro zařízení 6X0 Edge a výchozí tovární bitové kopie pro všechna zařízení, musí být vydání softwaru Edge a Orchestrator nejprve aktualizováno na vydání 5.0.0 nebo novější.
  • Výchozí verze zařízení Edge musí být 5.0.0 nebo novější.
  • Ve vydání 5.0.0 se název profilu operátora zobrazí jako bitová kopie (program a firmware), která obsahuje podrobnosti o bitových kopiích firmwaru označených v profilu operátora. Viz obrázek níže.

  • Všechny upgrady továrního a firmwaru jsou omezeny na po aktivaci.
  • Bitovou kopii programu 5.0.0 lze použít k aktualizaci výchozí tovární bitové kopie na Edge, pokud je bitová kopie vydání 5.0.0 nebo vyšší nahrána z karty „Software“ (Software). Program bude aktualizován. Pokud bude obrázek nahrán ze karty „Firmware“, bude aktualizován výchozí bitová kopie továrního nastavení. Obrázky firmwaru platformy mohou být nahrány pouze z karty „Firmware“.
  • Aktualizace SD-WAN Edge v HA (vysoká dostupnost) není podporována. Firmware a tovární bitové kopie v pohotovostním režimu nebudou aktualizovány. Chcete-li provést aktualizaci, pročtěte si následující kroky.
   • 1 – Zařízení Edge musí být z HA nekonfigurovaná.
   • 2 – Použijte aktualizaci firmwaru.
   • 3 – Překonfigurujte na režim HA.
 4. V části Vydání programu (Software Version) klikněte na rozevírací nabídku Vydání(Version). Vyberte bitovou kopii programu a klikněte na Uložit změny (Save Changes). Chcete-li aktualizovat firmware platformy, je nutné použít vydání softwaru 5.0.0 pro Edge 6X0 nebo Edge 3X00. Chcete-li aktualizovat firmware modemu, musí být použita verze softwaru 5.0.0 pro Edge 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) nebo 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW).
  Poznámka: Je důležité nejprve aktualizovat verzi softwaru. Poté po dokončení aktualizujte firmware (platformy a/nebo modemu). Neaktualizujte verzi softwaru a firmware současně.
  Poznámka: Rozevírací nabídka Vydání (Version) zobrazuje bitové kopie programu, které jsou označeny příznakem, avšak nebudete moci vybrat zastaralé bitové kopie.

  U vybraného profilu se v levé dolní části stránky zobrazí informace o používání, například počet zákazníků používajících profil a vydání programu použitá v profilu.

  Pokud je pro Edge 6X0 vybráno vydání programu 5.0.0 z rozevírací nabídky Vydání programu (Software Version), bude k dispozici k upgradu sekce Firmware. Pokud je vybráno vydání programu nižší než 5.0.0 nebo je-li vybrána sada bitových kopií programu pro Virtuální zařízení Edge, bude část Firmware zobrazena šedě.

 5. V pravém horním rohu nástroje SD-WAN Orchestrator klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 6. V části Vydání programu (Software Version) zrušte zaškrtnutí pole Vydání programu (Software Version).
 7. V pravém horním rohu nástroje SD-WAN Orchestrator klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 8. V části Firmware zaškrtněte políčka Firmware platformy a/nebo Tovární obrázek (Platform Firmware and/or Factory Image) v příslušných sekcích a z rozevírací nabídky zvolte obrázek. Viz důležitá poznámka níže.
  Poznámka: Oddíl bitové kopie Firmware lze konfigurovat pro program vydání 5.0.0 a vyšší a pro zařízení Edge 6X0.
 9. Kliknutím na možnost Použít znovu (Reapply) vynutíte opakovanou aktualizaci vybrané bitové kopie programu pro zařízení SD-WAN Edge přiřazená vybraným profilem operátora.

Související odkazy