V této oblasti najdete seznam všech oprávnění funkčních rolí, která jsou dostupná v nástroji Orchestrator.

V následující tabulce jsou uvedena všechna oprávnění role, která jsou k dispozici na portálu operátora.

Sloupce v tabulce označují následující:
  • Povolit oprávnění – Mají role povolení přístupu?
  • Odmítnout oprávnění – Mají role zamítnutý přístup?
  • Přizpůsobitelné (Customizable) – je oprávnění role dostupné pro přizpůsobení v okně přizpůsobení role?
Funkce Název oprávnění role Popis (Description) Povolit oprávnění Odepřít oprávnění Přizpůsobitelné
Správa zákazníků Vytvořit zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat podnikové zákazníky jako operátora nebo partnera Ano Ne Ne
Přečíst zákazníka
Aktualizovat zákazníka Ano Ano
Odstranit zákazníka Ne Ne
Správa zákazníka
Správa partnerů Vytvořit partnera Uděluje možnost zobrazit a spravovat partnery Ano Ne Ne
Přečíst partnera
Aktualizovat partnera
Odstranit partnera
Spravovat partnera
Bitové kopie programu (Software Images) Vytvořit softwarový balíček Poskytuje přístup k nahrávání a přiřazování bitových kopií programu Edge a map aplikací Ano Ano Ano
Přečíst softwarový balíček
Aktualizovat softwarový balíček
Odstranit softwarový balíček
Spravovat softwarový balíček
Systémové vlastnosti Vytvořit vlastnost systému Uděluje přístup pro zobrazení a správu systémových vlastností Ano Ano Ne
Přečíst vlastnost systému Ano
Aktualizovat vlastnost systému Ne
Odstranit vlastnost systému Ne
Spravovat vlastnost systému Ano
Upravit omezené vlastnosti systému Řídí schopnost uživatele upravovat omezené vlastnosti systému Ano Ne Ne
Události operátora Vytvořit událost operátora Uděluje možnost zobrazit události operátora Ano Ano Ano
Přečíst událost operátora
Aktualizovat událost operátora
Odstranit událost operátora
Spravovat událost operátora
Profily operátorů Vytvořit profil operátora Uděluje možnost zobrazit a spravovat profily operátorů Ano Ano Ano
Přečíst profil operátora
Aktualizovat profil operátora
Odstranit profil operátora
Spravovat profil operátora
Zobrazit kartu profilu operátora Řídí schopnost uživatele prohlížet a konfigurovat v rámci nabídky profilu operátora Ne Ano Ano
Uživatelé operátora Vytvořit uživatele operátora Uděluje možnost zobrazit a spravovat správce operátora Ano Ano Ne
Přečíst uživatele operátora Ano
Aktualizovat uživatele operátora Ne
Odstranit uživatele operátora Ne
Spravovat uživatele operátora Ano
Uživatelé operátorů (Operator Users) > Tokeny API (API Tokens) Vytvořit token operátora Uděluje schopnost prohlížet a spravovat tokeny autentizace operátora Ano Ne Ne
Přečíst token operátora
Aktualizovat token operátora
Odstranit token operátora
Spravovat token operátora
Diagnostické svazky brány pro brány fondů bran Vytvořit bránu Uděluje schopnost prohlížet a spravovat fondy bran a brány jako operátor nebo partner Ano Ano Ano
Přečíst bránu
Aktualizovat bránu
Odstranit bránu
Spravovat bránu
Zobrazit kartu seznamu bran Řídí schopnost uživatele zobrazit seznam bran Ne Ano Ano
Brány (Gateways) > Nová brána (New Gateway) Vytvořit PKI operátora Uděluje schopnost zobrazit a spravovat konfiguraci PKI na úrovni operátora včetně certifikátů brány a certifikační autority Ano Ano Ne
Brána (Gateway) > Režim autentizace brány (Gateway Authentication Mode) Přečíst PKI operátora Ano
Aktualizovat PKI operátora Ne
Spravovat PKI operátora Ano
Diagnostické svazky brány (Gateway Diagnostic bundles) > Stáhnout diagnostické svazky (Download Diagnostic Bundles) Stáhnout diagnostiku brány Uděluje schopnost stahovat diagnostiku brány Ne Ano Ano
Mapy aplikací Vytvořit softwarový balíček Poskytuje přístup k nahrávání a přiřazování bitových kopií programu Edge a map aplikací Ano Ano Ano
Přečíst softwarový balíček
Aktualizovat softwarový balíček
Odstranit softwarový balíček
Spravovat softwarový balíček
Přizpůsobení role Vytvořit balíček přizpůsobení role Uděluje přístup ke správě balíčků přizpůsobení role Ano Ne Ne
Přečíst balíček přizpůsobení role
Aktualizovat balíček přizpůsobení role
Odstranit balíček přizpůsobení role
Spravovat balíček přizpůsobení role
Licence nástroje Edge Vytvořit licenci Uděluje možnost zobrazit a spravovat licence nástroje Edge Ano Ne Ne
Přečíst licenci Ano Ano
Aktualizovat licenci
Odstranit licenci Ne Ne
Spravovat licenci
Souhrn CA (CA Summary) > Certifikáty brány (Gateway Certificates) > Odvolat certifikát (Revoke Certificate) Přečíst PKI operátora Uděluje schopnost zobrazit a spravovat konfiguraci PKI na úrovni operátora včetně certifikátů brány a certifikační autority Ano Ano Ano
Odstranit PKI operátora Ne
Spravovat PKI operátora Ano
Přečíst PKI zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat nastavení PKI podniku Ano Ne Ne
Odstranit PKI zákazníka
Spravovat PKI zákazníka
Autentizace pro systém Orchestrator (Orchestrator Authentication) > Autentizace operátora (Operator Authentication) Vytvořit autentizaci operátora Uděluje schopnost prohlížet a spravovat režim autentizace operátora, jako je SSO, RADIUS nebo Nativní Ano Ano Ano
Přečíst autentizaci operátora
Aktualizovat autentizaci operátora
Odstranit autentizaci operátora
Spravovat autentizaci operátora
Autentizace pro systém Orchestrator (Orchestrator Authentication) > Autentizace podniku (Enterprise Authentication) Vytvořit autentizaci zákazníka Uděluje schopnost prohlížet a spravovat režim autentizace zákazníka, jako je RADIUS nebo Nativní Ano Ano Ano
Přečíst autentizaci zákazníka
Aktualizovat autentizaci zákazníka
Odstranit autentizaci zákazníka
Spravovat autentizaci zákazníka
Replikace Vytvořit replikaci Uděluje přístup pro zobrazení a konfiguraci zotavení po havárii systému Orchestrator Ano Ano Ne
Přečíst replikaci Ano
Aktualizovat replikaci Ne
Odstranit replikaci
Spravovat replikaci Ano
Diagnostika systému Orchestrator (Orchestrator Diagnostics) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) Vytvořit diagnostiku systému Orchestrator Uděluje přístup k požadavkům a zobrazení diagnostických svazků Orchestrator Ano Ano Ano
Diagnostika systému Orchestrator (Orchestrator Diagnostics) > Statistika databáze (Database Statistics) Přečíst diagnostiku systému Orchestrator
Aktualizovat diagnostiku systému Orchestrator
Odstranit diagnostiku systému Orchestrator
Spravovat diagnostiku systému Orchestrator
Upgradovat systém Orchestrator pro samostatnou aplikaci (Standalone) Vytvořit softwarový balíček Poskytuje přístup k nahrávání a přiřazování bitových kopií programu Edge a map aplikací Ano Ano Ano
Přečíst softwarový balíček
Aktualizovat softwarový balíček
Odstranit softwarový balíček
Spravovat softwarový balíček
Upgrade systému Orchestrator pro nastavení DR Vytvořit replikaci Uděluje přístup pro zobrazení a konfiguraci zotavení po havárii systému Orchestrator Ano Ano Ne
Přečíst replikaci Ano
Aktualizovat replikaci Ne
Odstranit replikaci
Spravovat replikaci Ano
Uživatelské smlouvy Vytvořit uživatelskou smlouvu Uděluje přístup ke konfiguraci uživatelské smlouvy zákazníka Ano Ne Ne
Přečíst uživatelskou smlouvu
Aktualizovat uživatelskou smlouvu
Odstranit uživatelskou smlouvu
Spravovat uživatelskou smlouvu
Vlastníci systému Orchestrator – Spravovat systémy Orchestrator – Inventář Edge Vytvořit inventář Edge Uděluje možnost zobrazit a spravovat stav inventáře Edge podle potřeby pro konfiguraci přesměrování Ano Ne Ne
Přečíst inventář Edge
Aktualizovat inventář Edge
Odstranit inventář Edge
Spravovat inventář Edge