Funkce automatických oprav umožňuje podnikovým uživatelům a poskytovatelům řízených služeb (MSP) VMware SD-WAN aktivovat a konfigurovat funkce automatických oprav na úrovni zákazníka, profilu a zařízení Edge.

Chcete-li aktivovat automatické opravy na úrovní zákazníka, ujistěte se, že splňujete následující předpoklady:

 • Je aktivována služba VMware Edge Network Intelligence (Analytics) v nástroji VMware SD-WAN Orchestrator. Další informace o aktivaci služby ENI v nástroji SD-WAN Orchestrator získáte od svého primárního uživatele typu operátor.
 • Systém SD-WAN Orchestrator musí být verze 5.0.1.0 a Zařízení SD-WAN Edge musí běžet minimálně na verzi 4.3.1. Bitovou kopii programu nainstalovanou na každém zařízení Edge můžete zkontrolovat v nabídce Konfigurace (Configure) > Edge (Edges). Tabulka na stránce Edge (Edges) bude obsahovat sloupec, který zobrazuje verzi softwaru Edge pro každého zákazníka.

Při vytváření nového podnikového zákazníka SD-WAN umožňuje VMware SD-WAN Orchestrator primárním uživatelům a standardním administrátorům operátora a partnera aktivovat pro zákazníka funkci Automatické opravy (Self-Healing).

Chcete-li aktivovat automatické opravy pro nového zákazníka, proveďte následující kroky:
 1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator jako operátor.
 2. Přejděte do nabídky Zákazníci a partneři (Customers & Partners) > Spravovat zákazníky (Manage Customers) a poté klikněte na možnost Nový zákazník (New Customer).

  Zobrazí se stránka Nový zákazník (New Customer).

  Uživatelské rozhraní Nový zákazník (New Customer) zobrazuje možnosti pro přidání nového zákazníka se zaškrtnutými poli Edge Network Intelligence a Automatické opravy (Self Healing).
 3. Zadejte všechny povinné informace o zákazníkovi a podrobnosti o účtu správce a klikněte na tlačítko Další (Next).
 4. V nabídce Služby (Services) > Zabezpečený přístup (Secure Access) vyberte služby SD-WANEdge Network Intelligence (ENI), ke kterým má zákazník přístup, spolu s rolemi a oprávněními dostupnými pro vybranou službu.
 5. V nabídce Služba Edge Network Intelligence (Edge Network Inteligence Service) zaškrtnutím pole Automatické opravy (Self Healing) umožníte ENI poskytovat doporučení k nápravě pro zlepšení výkonu aplikace. Ve výchozím nastavení není funkce automatických oprav pro zákazníka aktivována. Další informace najdete v článku Přehled funkce automatických opravuživatelské příručce VMware Edge Network Intelligence publikované na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.
  Poznámka: Tuto službu můžete aktivovat pouze v případě, že je zapnuta služba SD-WAN.
  Poznámka: Tato možnost je dostupná, pokud máte v nástroji SD-WAN Orchestrator aktivovanou funkci Analýzy (Analytics). Další informace naleznete v oddílu „Povolení VMware Edge Network Intelligence v nástroji VMware SD-WAN Orchestrator“ v příručce Průvodce konfigurací funkce VMware Edge Network Intelligencedokumentaci k VMware SD-WAN.
 6. Klikněte na možnost Přidat zákazníka (Add Customer). Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Kliknutím na jméno zákazníka můžete přejít na zákaznický portál a nakonfigurovat nastavení zákazníka.
Jakmile je funkce Automatické opravy pro zákazníka aktivována, VMware Edge Network Intelligence (ENI) monitoruje a sleduje síť VMware SD-WAN z hlediska systémových problémů a problémů s výkonem aplikací napříč zařízeními Edge zřízenými pod tímto zákazníkem. ENI poté shromažďuje data týkající se automatických oprav a spouští doporučení k nápravě uživatelům na straně SD-WAN přímo prostřednictvím e-mailu s výstrahou o incidentu.
Poznámka: V současné době ENI podporuje pouze ruční nápravy. Podpora automatických náprav je plánována v budoucích verzích.