VMware Edge Network Intelligence je řešení AIOps agnostické vůči dodavateli a zaměřené na podnikový Edge. Zajišťuje výkon, zabezpečení a automatickou opravu pro koncové uživatele a klienty z oblasti internetu věcí (IoT) prostřednictvím bezdrátové a kabelové sítě LAN, SD-WAN a služby SASE. Integrace řešení VMware Edge Network IntelligenceVMware pomáhá se zajištěním viditelnosti od SD-WAN v prostředí poboček, firemních areálů či domova. Tato integrace pomáhá VMware Edge Network Intelligence získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Další informace naleznete v příručce konfigurace VMware Edge Network Intelligence.

Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci VMware Edge Network Intelligence na portálu SD-WAN Orchestrator. Z pozice primárního uživatele operátora můžete přidat nebo modifikovat hodnoty vlastností systému a zpřístupnit tak službu Analýzy (Analytics) v nástroji SD-WAN Orchestrator.

V následující tabulce najdete popis všech vlastností systému týkajících se služby VMware Edge Network Intelligence. Při povolování služby ENI pro nástroj SD-WAN Orchestrator se ujistěte, že jsou v nástroji SD-WAN Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:

Systémová vlastnost Popis (Description) Hodnota (Value)
session.options.enableEdgeAnalytics Aktivujte službu Analýzy (Analytics) v nástroji SD-WAN Orchestrator. Ve výchozím nastavení jsou Analýzy (Analytics) povoleny u systému Orchestrator s hostováním v cloudu.
Poznámka: Pro místní Orchestratory je tato systémová vlastnost ve výchozím nastavení nastavena na nepravda (false). Změňte hodnotu na pravda (true), pokud chcete aktivovat funkci Edge Network Intelligence.
pravda (true)
service.analytics.apiURL Adresa URL rozhraní API pro analýzu. https://integration.nyansa.com/vco/api/v0/graphql
service.analytics.apiToken Token API rozhraní API pro analýzu. SD-WAN Orchestrator používá adresu URL rozhraní API a token pro kontaktování modulu Cloud Analytics a vytvoření nových zákazníků/Zařízení SD-WAN Edge v modulu analýzy. U hostovaných aplikací Orchestrator může tento token vygenerovat VMware Edge Ops. V případě místního nasazení aplikaci Orchestrator by měli uživatelé operátorů kontaktovat své SE nebo AE a požádat je o odeslání ENI-Activations DL e-mailem kvůli žádosti o service.analytics.apiToken. Více informací o tom, jak kontaktovat poskytovatele podpory, naleznete v tématech https://kb.vmware.com/s/article/53907 a https://www.vmware.com/support/contacts/us_support.html.
service.analytics.configEndpoint Koncový bod konfigurace pro analytické služby.
  • config.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci ENI USA.
  • config.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci ENI EMEA.
  • config.ap.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti APAC pro připojení k instanci ENI Sydney.
service.analytics.analyticsEndpointStatic Koncový bod analýzy statické IP pro analytické služby.
  • loupe-m2.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci ENI USA.
  • loupe-m.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci ENI EMEA.
  • loupe-m.ap.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti APAC pro připojení k instanci ENI Sydney.
service.analytics.analyticsEndpointDynamic Koncový bod analýzy dynamické IP pro analytické služby.
  • loupe-m.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci ENI USA.
  • loupe-m.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci ENI EMEA.
  • loupe-m.ap.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti APAC pro připojení k instanci ENI Sydney.