Brány VMware SD-WAN Gateway jsou distribuované sítě bran, které jsou nasazeny globálně nebo v místním nasazení u poskytovatelů služeb, zajišťují škálovatelnost, redundanci a flexibilitu na vyžádání. Brány SD-WAN Gateway optimalizujte cesty dat ke všem aplikacím, větvím a datovým centrům společně s možností zajišťovat síťové služby směrující do cloudu a z něj.

Ve výchozím nastavení jsou dostupné brány při instalaci SD-WAN Orchestrator pojmenovány jako brána-1 (gateway-1)brána-2 (gateway-2). Podle potřeby můžete vytvořit i další brány.

Na portálu operátora klikněte na možnost Brány (Gateways).

V okně Brány (Gateways) se otevře seznam existujících bran s následujícími možnostmi:

 • Vyhledávat (Search) – Zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů. Kliknutím na šipku rozevírací nabídky filtrujete zobrazení podle konkrétních kritérií.
 • Sloupce (Cols) – klikněte a vyberte sloupce, které se mají zobrazit nebo skrýt.
 • Obnovit zobrazení (Reset View) – Kliknutím obnovíte výchozí nastavení zobrazení.
 • Obnovit (Refresh) – Kliknutím aktualizujete zobrazené informace na nejnovější údaje.
 • CSV – kliknutím stáhnete data ve formátu CSV.

V tabulce bran jsou k dispozici následující podrobnosti:

Sloupec Popis (Description)
Brány (Gateways) Název brány
Stav (Status)
Odráží úspěšnost/neúspěšnost pravidelně zaslaných prezenčních signálů z MGD do aplikace Orchestrator a neindikuje stav na datové a řídící rovině. Možné jsou následující stavy:
 • Připojeno (Connected) – Brána úspěšně odesílá prezenční signály do nástroje Orchestrator.
 • Sníženo (Degraded) – Orchestrator neobdržel z brány alespoň jednu minutu žádný prezenční signál.
 • Offline – Orchestrator neobdržel z brány alespoň dvě minuty žádný prezenční signál.
Procesor (CPU) Průměrné využití všech jader procesoru v systému v době posledního prezenčního signálu.
Paměť (Memory) Procento využití fyzické paměti všemi procesy v systému hlášené jako psutil.phymem_usage v době posledního prezenčního signálu. Podobné odhadu procenta využití paměti pomocí příkazu free.
Edge Počet zařízení Edge připojených k bráně v době posledního prezenčního signálu.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Zobrazit (View) vedle počtu zařízení Edge zobrazíte všechna zařízení Edge přiřazená k bráně společně s jejich stavem online/offline v nástroji Orchestrator. Tato možnost neumožňuje zobrazení zařízení Edge, která jsou skutečně připojena k bráně.
Stav služby (Service State) Uživatelem konfigurovaný stav služby pro bránu a to, zda je možné ji přiřadit k novým zařízením Edge.
Super brána (Super Gateway) Počet zákazníků, pro které byla brána vybrána jako brána Superbrána, což je společný reflektor směru pro všechny Edge.
Zabezpečená brána VPN (Secure VPN Gateway) Ukazuje, zda byla na bráně povolena zabezpečená brána VPN, což umožňuje vybrat bránu jako koncový bod pro zahájení tunelů Cíl jiný než SD-WAN.
Brána partnera (Partner Gateway) Ukazuje, zda byla na této bráně povolena brána partnera, což umožňuje přiřazení brány jako brány partnera k zařízením Edge.
Certifikáty (Certificates) Pokud je PKI povoleno, můžete zobrazit vygenerované certifikáty.
IP adresa (IP Address) Veřejná IP adresa, kterou veřejné linky WAN zařízení Edge používají k připojení k bráně. Tato adresa IP se používá k jedinečné identifikaci brány. Pokud je brána aktivována pro adresy IPv4 i IPv6, v tomto sloupci se zobrazí obě adresy IP.
Fondy zdrojů (Pools) Zobrazí seznam fondů brán, které zahrnují bránu.
Zákazníci (Customers) Zobrazí seznam zákazníků přiřazených k bráně.
Verze (Version) Zobrazí číslo verze softwaru spuštěného na bráně v době posledního prezenčního signálu.
Sestavení (Build) Celý řetězec softwaru spuštěného na bráně v době posledního prezenčního signálu.
Umístění Umístění brány dle GeoIP (ve výchozím nastavení) nebo ručně zadané uživatelem. Používá se pro geografické přiřazení brány k zařízením Edge a je vhodné je ověřit.
Spravovaná brána (Managed Gateway) Označuje, zda je brána způsobilá ke správě partnerem, nebo zda ji může spravovat pouze operátor.

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

 • Nová brána (New Gateway) – vytvoření nové brány. Viz téma Vytvoření nové brány.
 • Odstranit bránu (Delete Gateway) – odstranění vybrané brány. Nemůžete odstranit bránu, která je již používána partnerem nebo podnikovým zákazníkem.
 • Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion) – fázuje bránu do systému Bastion Orchestrator.
 • Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) – odebere z produkčního Orchestratoru bránu.
  Poznámka: Možnosti Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion)Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) jsou k dispozici pouze, když je funkce Bastion Orchestrator aktivována pomocí vlastnosti systému session.options.enableBastionOrchestrator.

  Další informace naleznete v příručce konfigurace Bastion Orchestrator dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

 • Žádost o podporu (Support Request) – přesměrování na pokyny pro vytvoření žádosti o podporu.