Bránu lze zajistit s adresami IPv4 i IPv6.

Předpoklady

Ověřte, že v SD-WAN Orchestrator běží verze 5.0.0 dle pokynů v části Upgrade SD-WAN Orchestrator kvůli zajištění podpory duálního režimu.

Nasazení Brána VMware SD-WAN Gateway na AWS

Při nasazování zařízení Brány SD-WAN Gateway na AWS zvažte následující zásady:

 • Při migraci bran v cloudu doporučujeme vytvořit novou instanci bran s aktivovanou možností IPv6.
 • Když je brána Brána VMware SD-WAN Gateway nově nasazena s typem instance AWS c5.4xlarge z portálu AWS s vybranou možností IPv6, je nutné v rozhraních pro bránu použít pouze statický režim přiřazení adresy IPv4/IPv6, protože služba VMware SD-WAN nepodporuje protokol DHCP na straně brány.

Nastavení adresy IPv6 na bránách pro nové nasazení

 1. Vytvořte fond bran s typem verze IP IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6).
 2. Nasaďte novou bránu (Gateway) ve verzi 5.0.0. Pokud IPv6 není k dispozici v metadatech, adresy IPv4 a IPv6 můžete konfigurovat ve veřejném rozhraní pomocí konfigurace netplan.

  Následující příklad zobrazuje vzorovou konfiguraci:

  vcadmin@vcg2:~$ cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml 
  network:
   ethernets:
   eth0:
    addresses: [169.254.10.2/29, 'fd00:ff01:0:1::2/64']
    routes:
    - {metric: 1, to: 0.0.0.0/0, via: 169.254.10.1}
    - {metric: 1, to: '0::0/0', via: 'fd00:ff01:0:1::1'}
   eth1:
    addresses: [101.101.101.11/24]
    routes:
    - {metric: 2, to: 0.0.0.0/0, via: 101.101.101.10}
   eth2:
    addresses: [192.168.0.111/24]
   renderer: networkd
   version: 2
  vcadmin@vcg2:~$
 3. Po aktualizaci netplan spusťte sudo netplan apply, aby byla konfigurace aplikována.
  vcadmin@vcg2:~$ sudo netplan apply
  vcadmin@vcg2:~$
 4. Aktivujte bránu pomocí adresy IPv4 systému Orchestrator. Pokud byla aplikace Orchestrator nasazena v duálním režimu, můžete bránu (Gateway) aktivovat v aplikaci Orchestrator pomocí adresy IPv4 nebo IPv6.
 5. Po aktivaci předá systém Orchestrator informace IPv4 i IPv6 do zařízení Edge.
 6. Upgradujte software zařízení Edge na verzi 5.0.0. Po aktualizaci zařízení Edge bude aplikace Orchestrator nabízet možnost úpravy nastavení zařízení související s protokolem IPv6.

Nastavení adresy IPv6 na branách upgradovaných z předchozí verze

 1. Brány upgradujte na verzi 5.0.0.
 2. V prostředí brány aktualizujte konfigurace netplan na IPv6. Následující příklad zobrazuje vzorovou konfiguraci:
  vcadmin@vcg2:~$ cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml 
  network:
   ethernets:
   eth0:
    addresses: [169.254.10.2/29, 'fd00:ff01:0:1::2/64']
    routes:
    - {metric: 1, to: 0.0.0.0/0, via: 169.254.10.1}
    - {metric: 1, to: '0::0/0', via: 'fd00:ff01:0:1::1'}
   eth1:
    addresses: [101.101.101.11/24]
    routes:
    - {metric: 2, to: 0.0.0.0/0, via: 101.101.101.10}
   eth2:
    addresses: [192.168.0.111/24]
   renderer: networkd
   version: 2
  vcadmin@vcg2:~$
  vcadmin@vcg2:~$ sudo netplan apply
  vcadmin@vcg2:~$
 3. Na portálu Orchestrator přejděte na stránku Brány (Gateways) a vyberte upgradovanou bránu IPv4.
 4. Na stránce Konfigurace bran (Configure Gateways) zadejte adresu IPv6 nakonfigurovanou v prostředí brány.

  Další informace naleznete v tématu Konfigurace bran.

 5. Aplikace Orchestrator odešle konfigurace IPv6 do zařízení Edge.
 6. Upgradujte software zařízení Edge na verzi 5.0.0. Po aktualizaci zařízení Edge bude aplikace Orchestrator nabízet možnost úpravy nastavení zařízení související s protokolem IPv6.
 7. Pokud budete chtít získat informace o protokolu IPv6 brány (Gateway) z aplikace Orchestrator, bude nutné vyrovnat brány na úrovni zařízení Edge nebo na úrovni celého podnikového zákazníka.

Další informace naleznete v následujícím tématu: