Jako primární uživatel operátora a administrátor operátora budete při vytváření nového partnera automaticky přesměrováni na stránku Přehled partnera (Partner Overview), kde můžete konfigurovat možnosti funkcí, bitové kopie programu, fondy bran a další nastavení, ke kterým má mít partner přístup.

Poznámka: Uživatel podpory IT operátora má pro stránku Přehled partnera (Partner Overview) oprávnění pouze pro čtení. Obchodní specialista operátora může zobrazit všechny informace o partnerovi, ale může upravovat pouze funkce Enable Edge LicenseEnable Role Customization.
Konfigurace informací o partnerovi pro existujícího partnera:
 1. Na stránce Spravovat partnery (Manage Partners) po kliknutí na jméno partnera můžete přejít na portál partnera a partnerovi přidat další vhodné konfigurace.
  Otevře se stránka Přehled partnera (Partner Overview).
 2. Následující nastavení funkce a nastavení můžete nakonfigurovat pro vybraného partnera.
  Pole Popis (Description)
  Schopnosti partnerů (Partner Capabilities) Kliknutím na tlačítko Edit (Upravit) můžete aktivovat nebo deaktivovat následující funkce vybraného partnera:
  • Povolit správu brány (Enable Gateway Management) – umožňuje u uživatelů partnera aktivovat nebo deaktivovat možnost vytvářet, konfigurovat a spravovat vlastní brány.
  • Aktivovat licenci Edge (Enable Edge License) – umožňuje aktivovat nebo deaktivovat uživatele partnera, aby mohli spravovat své licence Edge.
  • Aktivovat vlastní nastavení role (Enable Role Customization) – umožňuje povolit nebo zakázat primárnímu uživateli partnera přizpůsobovat oprávnění rolí ostatních uživatelů partnera a podnikových uživatelů partnera.
  Dostupné bitové kopie programu (Available Software Images) Zobrazí všechny bitové kopie programu přiřazené k partnerovi. Kliknutím na tlačítko Upravit (Edit) můžete přidat nebo odebrat bitové kopie programu v seznamu.
  Poznámka: Nemůžete odstranit bitové kopie programu, které jsou přiřazeny k zákazníkovi.
  Fond bran (Gateway Pool) Zobrazuje fondy bran přiřazené k vybranému partnerovi. Kliknutím na tlačítko Upravit (Edit) můžete přidat nebo odebrat fondy bran v seznamu.
  Poznámka: Nemůžete odstranit fondy bran, které jsou přiřazeny k zákazníkovi.
  Další nastavení (Other Settings) Zobrazí nastavení uživatelské smlouvy pouze v případě, že jste aktivovali funkci Uživatelská smlouva (User Agreement). Ve výchozím nastavení není funkce Uživatelská smlouva (User Agreement) aktivována. Pokud budete chtít uživatelskou smlouvu aktivovat, přejděte v portálu operátora do nabídky Systémové vlastnosti (System Properties) a nastavte hodnotu systémové vlastnosti session.options.enableUserAgreements na True.

  Podle potřeby se můžete výběrem odpovídajících možností z rozevíracího seznamu Zobrazení uživatelské smlouvy (User Agreement Display) kliknutím na tlačítko Edit rozhodnout přepsat výchozí nastavení zobrazení uživatelské smlouvy. Ve výchozím nastavení zákazník zdědí nastavení zobrazení definované v okně Systémové vlastnosti (System Properties).

 3. Po nakonfigurování potřebných údajů partnera klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).