Možnost Spravovat partnery (Manage Partners) umožňuje vytvářet nové partnery, kteří mohou nezávisle spravovat skupinu zákazníků.

Procedura

 1. Přihlaste se do systému VMware SASE Orchestrator jako uživatel typu operátor. Ve službě SD-WAN portálu operátora klikněte na možnost Správa partnerů (Manage Partners).
 2. Můžete provést následující akce:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Pomocí možnosti rozšířeného vyhledávání můžete zúžit výsledky vyhledávání.
  Nový partner (New Partner) Kliknutím na tuto možnost přidáte nového partnera. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nového partnera v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.
  Upravit (Edit) Tato možnost vás přenese na stránku Přehled partnera (Partner Overview) v portálu partnera, kde můžete upravit Možnosti partnera (Partner Capabilities), Dostupné bitové kopie programu (Available Software Images)Fond bran (Gateway Pool) vybraného partnera. Další informace naleznete v tématu Konfigurace partnera pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Odstranit (Delete) Odstraní vybrané partnery. Zadejte počet vybraných partnerů ve vyskakovacím okně a poté klikněte na možnost Odstranit (Delete).
  Poznámka: Před odstraněním partnera se ujistěte, že jste odebrali všechny zákazníky spojené s vybraným partnerem.
  Přidat profil operátora (Add Operator Profile) Přiřadí vybraným partnerům profil operátora, který definuje nastavení sítě spravované systémem SD-WAN Orchestrator. Ve vyskakovacím okně Přidat profily k vybraným partnerům (Add Profiles to Selected Partners) vyberte profil a kliknutím na šipku ho přidejte. Klikněte na tlačítko Uložit (Save). Další informace naleznete v tématu

  Správa profilů operátorů

  Více (More) Klikněte na tuto možnost a poté kliknutím na možnost Stáhnout (Download) stáhněte seznam profilů partnerů ve formátu CSV.
 3. Níže jsou uvedeny další možnosti, které jsou k dispozici v oblasti Spravovat partnery (Manage Partners):
  Možnost Popis
  Sloupce (Columns) Chcete-li zobrazit požadované sloupce, klikněte na tuto možnost a zaškrtněte pole.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost aktualizujete stránku.