Možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers) slouží k vytváření nových zákazníků, konfiguraci dostupných možností zákazníků, klonování existující konfigurace a konfiguraci dalších nastavení zákazníka.

V panelu operátora klikněte na možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers).

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

 • Nový zákazník (New Customer) – vytvoří nového zákazníka. Viz téma Vytvoření nového zákazníka.
 • Klonovat zákazníka (Clone Customer) – vytvoří nového zákazníka naklonováním existující konfigurace vybraného zákazníka. Viz téma Klonování zákazníka.
 • Modifikovat zákazníka (Modify Customer) – přejde na Nastavení systému (System Settings) v podnikovém portálu, kde můžete měnit další nastavení zvoleného zákazníka. Podle potřeby můžete také kliknout na název zákazníka a přejít na podnikový portál. Další informace naleznete v VMware SD-WAN Příručce pro administrátora (Administration Guide).
 • Odstranit zákazníka (Delete Customer) – odstraní vybrané zákazníky. Před odstraněním zákazníka se ujistěte, že jste odebrali všechna zařízení Edge spojená s vybraným zákazníkem.
 • Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion) – fázuje zákazníka do systému Bastion Orchestrator.
 • Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) – odebere z produkčního Orchestratoru zákazníka.
  Poznámka: Možnosti Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion)Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) jsou k dispozici pouze, když je funkce Bastion Orchestrator aktivována pomocí vlastnosti systému session.options.enableBastionOrchestrator.

  Další informace naleznete v příručce konfigurace Bastion Orchestrator dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

 • Přenos na partnera (Transfer to Partner) – přiřadí vybrané zákazníky partnerovi. Podle potřeby můžete vybrat existujícího partnera z rozevíracího seznamu a také určit, jestli chcete na operátora a partnera delegovat oprávnění.
 • Vydání od partnera (Release from Partner) – uvolní vybraného zákazníka od partnera.
 • E-mail podpory: Vybraný zákazník (Support Email: Selected Customer) – odešle vybranému zákazníkovi zprávu od zákaznické podpory.
 • Přiřadit profil operátora (Assign Operator Profile) – přidá profil operátora pro vybrané zákazníky.
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro podnikové primární uživatele s povolenou funkcí správy bitových kopií programu Edge.
 • Aktualizovat správu bitových kopií Edge (Update Edge Image Management) – umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci správy bitových kopií Edge pro vybrané zákazníky.
 • Aktualizace předběžných oznámení (Update Pre-Notifications) – umožňuje aktivovat nebo deaktivovat předběžná oznámení pro vybrané zákazníky.
 • Aktualizace výstrah zákazníka (Update Customer Alerts) – umožňuje aktivovat nebo deaktivovat výstrahy pro vybrané zákazníky.
 • Vyrovnání bran (Rebalance Gateways) – vyrovná brány u zařízení Edge přiřazené vybranému zákazníkovi.
 • Exportovat všechny zákazníky (Export All Customers) – exportuje podrobnosti o všech zákaznících z portálu operátora do souboru CSV. Standardně se jako oddělovač používá čárka (,), ale podle potřeby můžete tento oddělovač upravit a použít jiný speciální znak.
 • Exportovat sklad Edge zákazníka (Export Customer Edge Inventory) – exportuje skladové podrobnosti ze všech zařízení Edge přiřazených k zákazníkovi do souboru CSV. Standardně se jako oddělovač používá čárka (,), ale podle potřeby můžete tento oddělovač upravit a použít jiný speciální znak.