Podle potřeby můžete přidat nebo aktualizovat podrobnosti aplikace dostupné v existujících mapách aplikací.

V portálu operátora klikněte na položku Mapy aplikací (Application Maps).

 1. Vyberte mapu aplikací, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat mapu aplikací (Modify Application Map) nebo klikněte na odkaz na mapu aplikací.
 2. Okno Editor mapy aplikací (Application Map Editor) zobrazuje seznam definic aplikací, které jsou k dispozici v souboru s mapou.

  application-maps-application-map-editor

  Vyberte definici aplikace a prohlédněte si podrobné informace o vybrané definici. Můžete také vyhledat definici aplikace, seřadit definice podle ID aplikace nebo zobrazovaného názvu, vytvořit novou definici aplikace nebo odstranit existující definici.

 3. Definici můžete do seznamu přidat kliknutím na tlačítko Přidat novou (Add New).
 4. Definici můžete ze seznamu odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit (Remove).
 5. Chcete-li upravit podrobnosti vybrané definice, klikněte na tlačítko Upravit (Edit).

  Aktualizujte podrobnosti, jako je název, zobrazovaný název, popis, kategorie a porty a klikněte na tlačítko Hotovo (Done).

  Když vytvoříte novou definici, ID aplikace je přiřazeno automaticky.

  Mapu aplikací můžete stáhnout jako soubor JSON a přiřadit do definic aplikací další příznaky. ID aplikace můžete upravit. Doporučujeme ID aplikace definovat následujícím způsobem:

  Pro verze starší než 3.3.2:
  • 0–4999 pro aplikace DPI
  • 5000–5999 pro aplikace VMware SD-WAN
  • 6000–6999 pro uživatelem definované aplikace
  Pro verze 3.3.2 a novější:
  • 0–4999 pro aplikace DPI
  • 5000–5999 pro aplikace VMware SD-WAN
  • 6000–9999 pro uživatelem definované aplikace
 6. Editoru mapy aplikací (Application Map Editor) klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Chcete-li nahrát vlastní mapu aplikací, prostudujte si téma Nahrání mapy aplikací.