Mapy aplikací (Application Maps) představují soubory JSON obsahující různé aplikace s definicemi, které lze použít při vytváření pravidel řízení.

V panelu operátora klikněte na tlačítko Mapy aplikací (Application Maps) > Akce (Actions) a použijte některou z následujících aktivit.

  • Nahrát mapu aplikací (Upload Application Map) – umožňuje nahrát soubor JSON s aplikacemi a definicemi. Viz téma Nahrání mapy aplikací.
  • Klonování mapy aplikací (Clone Application Map) – vytvoří novou mapu aplikací naklonováním stávajícího souboru s mapou aplikací. Viz téma Klonování mapy aplikací.
  • Modifikovat mapu aplikací (Modify Application Map) – umožňuje přidat nebo upravit podrobnosti aplikace dostupné ve vybrané mapě aplikací. Viz téma Modifikace mapy aplikací.
  • Obnova mapy aplikací (Refresh Application Map) – umožňuje upravit definice aplikací uvedené ve vybraných mapách aplikací. Viz téma Obnova mapy aplikací.
  • Předání mapy aplikací (Push Application Map) – odešle do přidružených zařízení Zařízení SD-WAN Edge nejnovější změny v definicích aplikací, které jsou k dispozici v mapě aplikací. Viz téma Předání mapy aplikací.
  • Odstranit mapu aplikací (Delete Application Map) – odstraní vybrané mapy aplikací. Není možné odstranit mapu, která byla přiřazena k profilu operátora.