Můžete aktualizovat definice aplikací spravovaných poskytovateli třetích stran SaaS a uvedených v mapě aplikací.

V portálu operátora klikněte na položku Mapy aplikací (Application Maps).

  1. Vyberte mapy aplikací, které chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Obnova mapy aplikací (Refresh Application Map).
  2. Otevře se stránka Obnovit mapy aplikací (Refresh Application Maps), která uvádí počet profilů operátora, zákazníků a nástrojů Zařízení SD-WAN Edge přidružených k vybraným mapám aplikací.

    Obnova mapy aplikací

  3. Kliknutím na možnost Obnovit mapy aplikací (Refresh Application Maps) obnovíte vybrané mapy aplikací.
Poznámka: Výběrem možnosti Obnovit můžete aktualizovat definice aplikací pouze v mapách aplikací. Chcete-li nejnovějšími definicemi aktualizovat přidružené nástroje Zařízení SD-WAN Edge, použijte možnost Předání mapy aplikací (Push Application Map).