Jedním z předpokladů konfigurace Bastion je vytvoření nového podnikového profilu s minimální konfigurací za účelem fázování podnikového zákazníka do Bastion Orchestrator.

Na podnikovém portálu vyberte zákazníka a přejděte na do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).

  1. Klikněte na tlačítko Nový profil (New Profile) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový profil (New Profile).
  2. V okně Nový profil (New Profile) zadejte název a klikněte na možnost Create (Vytvořit).

Nový profil s minimální konfigurací je vytvořen a zobrazí se na stránce Profily (Profiles).